Søg
  • Plan Gruppen

Ugens by - Vojens


Vojens. En typisk stationsby bliver til grøn forstadsbebyggelse og en attraktiv boligby

Vojens giver et imødekommende og grønt indtryk


Byen har en velbevaret hovedgade på trods af udfordringer med tomme butikker. Lidt som Munkebo har Vojens oplevet en eksplosiv vækst og udvikling omkring én enkelt virksomhed i 60´erne, der medførte udbygning af etage- og rækkehuse og tilflytning til byen. I modsætning til Munkebo, udvikler centerfunktionerne sig her spredt og i byens periferi, hvilket betyder at bylivet er trukket ud af hovedgaden. Vojens arbejder dog på at genfinde livgivende dynamoer, der kan styrke byens centrum.Det grønne landskab trækkes ind i byen


Vojens er en typisk stationsby, der opstod for enden af tunneldalen, der strækker sig helt fra Haderslev i øst. Byen ligger på et landskabsmæssigt plateau, hvor den Sønderjyske Længdebane krydser landevejen mellem Haderslev og Ribe. Landskabet omkring byen er relativt fladt men rigt begrønnet. Det grønne element går igen i hele byen. Indfaldsvejene mod byen opleves som grønne korridorer, der fortsætter i en velplejet udgave ved overgangen til byen. Gennemgående anvendes lav beplantning ved rundkørsler og vejanlæg samt træbeplantning i hovedgaden.


Krydset mellem hovedgade og banen er det mest markante kulturskabte træk i Vojens. I 60´erne skete en yderligere skarp markering af krydset ved sænkning af hovedgaden i en viadukt under banen og etablering af en ny, moderne stationsbygning. Som i andre stationsbyer har banen og dominerende trafikanlæg omkring banen skabt barrierer og brud i en ellers sammenhængende bymidte. Banen er årsagen til byens opståen, men er med udviklingen også blevet akilleshælen i forhold til at genskabe sammenhæng i byens hovedgade. De centrale omgivelser ved krydset og banebroen er dog i Vojens blevet styrket med et nyt bymæssigt torv med dagligvarebutikker.Enkelte bylivsdynamoer på vej tilbage til centrum


Historiske monumenter er der få af i stationsbyen, der opstod efter 1866. Vojens har en kirke fra 1929, der fremstår som en klassisk hvidkalket landsbykirke. Stationsbygningen er fra 1967 og fungerer ikke længere som sådan. Industribygningerne fra den nedlagte Gram-fabrik er markant i omfang og som industrielt monument. Fabrikken har været en afgørende dynamo for byens liv og vækst førhen.


I dag er det de nutidige og aktive dynamoer, der fylder og skaber historier i Vojens, der har et image som sportsby og motorsportsdestination. Det er pladskrævende dynamoer som haller og konferencecenter med plads til 3000 gæster. De ligger tilbagetrukket fra hovedgaden i en typisk forstadspræget bebyggelse, hvor der også er campingplads, institutioner og erhvervsbebyggelse.


De ældre butikscentre ligger i hver sin ende af hovedgaden. Det nyeste dagligvarecenter er dog som nævnt placeret centralt og kan derved medvirke til at give liv tilbage til hovedgadens sammen med byens kultur- og musikhus midt på hovedgaden.


Stationsby med lidt usædvanlig koncentration af etageboliger og rækkehuse


Samlet set er bebyggelse og byrum velbevarede i Vojens. Bebyggelsen er karakteristisk for små hovedgader i stationsbyer. Mellem hovedgade og Gram-komplekset bliver bebyggelsen dog hurtig usædvanlig for stationsbyen. Vi ser en stor koncentration af etageboliger og rækkehuse fra 60´erne. Mod nord og øst har vi parcelhusene. I hovedgadens centrum har vi typisk lav randbebyggelse.Der er fine eksempler på bedre byggeskikhuse. Boligområderne er generelt grønne, pæne og velholdte, men tomme butikker øger risikoen for at byen opfattes som mindre velholdt. Belægningen i gaderne er pæne, beplantningen er gennemgående og nydelig. Der er ikke noget torv på hovedgaden, som der ofte ikke er i stationsbyer. I det to ydreliggende center-bebyggelser ser vi en slags kunstige byrum, der mest domineres af parkering, dog med veltilpasset træbeplantning.Vojens fremstår alt i alt som en attraktiv boligby


Der er ikke behov for de store greb i Vojens. Der kan arbejdes med fortsat sikring af aktivitetsskabende funktioner i hovedgaden – gerne i et omfang så de aktive forstadscentre og tyngdepunkter i hver ende af hovedgaden forbindes. Der er gode takter i etablering af dagligvarecentrum og etablering af kultur- og fællesskabsdynamoer, der styrker det centrale bomiljø. Måske omdannelse af tomme butikker til boliger i hovedgaden kan medvirke til øget attraktivitet og mere liv i centrum.

Plan Gruppen udvikler bedre levesteder - kommuner, byer og områder. Vi hjælper med udvikling og planlægning, der tager udgangspunkt i data, faglig viden og samarbejde.


#byudvikling

#ugensby

0 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle