Søg
  • Tenna Tychsen

Ugens by – Ringe

Mange stationsbyer har seriøse udfordringer med at holde sammen på deres bymidter, men ikke Ringe. Ringe er en stationsby med bemærkelsesværdige urbane kvaliteter og sans for fortid og nutid.


Gamle og nye kvaliteter


Ringes tætte bebyggelse og gaderum med torve og pladser er intakte og velfungerende. Handel og boliger giver liv i centrum. Byen er under fortsat udbygning til hel og sammenhængende provinsby med gamle og nye kvaliteter.


Bygulvet er gult i Ringe. Alle fortove og rådhustorvet er beklædt med gule klinker, flere steder kombineret med brosten - pænt og diskret gennemført.

Som stationsby udviklede Ringe sig på bakkeplateau mellem to vådområder. Her var tørskoet passage og krydsfelt for veje mellem Syd- og Nordfyn og banen mellem Svendborg og Odense samt tidligere banen Faaborg og Nyborg. Vejkorridoren skabte et mødested med først en større landsby og markant placeret kirke, senere stationsbyen med handel, håndværk og offentlige institutioner. Stedligheden er fortsat ganske nærværende i byens let stigende og faldende terræn med udsigt til Ringe sø og i bymønsteret og stationsmiljøet.Nyt boligbyggeri i bymidten fastholder liv i gaderne


En del nyere bygninger i den eksisterende, tætte gadebebyggelse vidner om en byfornyelse med respekt for stationsbyens karakter og betydning. Det særlige for Ringe er den omfattende udfyldning i randbebyggelsen med nyere boligbebyggelser.


Jernstøberiets grund på den anden side af banen fyldes ligeledes med boliger. En monumental underføring i rustent stål under jernbanen forbinder dette nye område med byen, og der er i materialevalget skabt en reference til byens industrielle fortid.


Bymidten – en samlet dynamo for liv


Ringe rummer de historiske monumenter og dynamoer, der hører til en velforsynet, større stationsby/provinsby spredt ud i hele byen. Handelslivet ser ud til at fungere. Der er et par nedlagte butikker, men byen er ikke synligt præget af tomgang. Den tætte bymidte rummer et supermarked, der er helt centralt placeret. Det medvirker til at skabe et samlet bycentrum med butiks- og erhvervsmiljø.


I Ringes midte findes tillige de traditionelle stationsbymonumenter og dynamoer som kirke, kro/hotel, station, rådhus, skole, m.m., hvoraf kun de to første har eksisteret helt tilbage fra landsbytiden.


Af nye centralt placerede, fungerende monumenter og dynamoer kan fremhæves bibliotek, museum og kulturhus i det gamle hospital. I forstadsperiferien finder vi bl.a. nyt rådhus, skoler, gymnasium, fritids- og sportscenter, ældre- og plejecenter og supermarkeder.Bebyggelsen og byrum


Ringes bebyggelses- og byrumstypologi af gader, pladser og torve er, som nævnt, intakt og fungerende, fra den gamle kirkeplads til den nyere rådhusplads og den nydesignede, åbne stationsplads. Der er kun få huller i gadebebyggelsen i centrum. F.eks. på begge bagsider af hovedgaden og i den nye erhvervskarré ved torvet har parkeringsrydninger skabt uklare og let fragmenterede byrum.


Bygulvet er gult i Ringe. Alle fortove og rådhustorvet er beklædt med gule klinker, flere steder kombineret med brosten - pænt og diskret gennemført. Der er tilnærmelsesvist skabt et samlet bygulv for midten.


Fasthold bykoncentrationen


En fortsat markering af Ringe som en bykoncentration ved hovedgadens og banens parallelle forløb på bakkekammen vil kunne fastholde og forstærke stationsbyens urbane identitet.

Plan Gruppen udvikler levesteder - kommuner, byer og områder. Vi hjælper med udvikling og planlægning, der tager udgangspunkt i data, faglig viden og samarbejde.


#byudvikling

#ugensby

37 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle