Søg
  • Plan Gruppen

Ugens by - Munkebo


Munkebo er så særlig og rendyrket i sin 60´er arkitektur, at den kalder på respekt omkring sin unge kulturarv.

Industriel forstadsby med landsbyappendiks


Munkebo findes ikke magen til andre steder i Danmark. En moderne 60´er forstadspræget nyby, der voksede omkring den daværende dominerende værftsvirksomhed. Nybyen har den oprindelige landsby som nabo, der er sammenvokset med forstadsbyen. Værftsområdet erstattes af nye erhverv, mens bymidten synes at efterlyse en ny virkemåde og identitet.Dobbeltbyen i fjordlandskabet


Den nye forstadsby blev rullet ud på én gang på en flade, som et slags urbaniseret landskab med boliger og veje samt en lille båndby af et center med alle de funktioner, der hører sig til. Forstadsbyen er stadig intakt. Sammen med den oprindelige landsby og det velbevarede landsbymiljø er der dannet en dobbeltby i fjordlandskabet mellem Kerteminde fjord og Odense fjord.


Munkebo er placeret ved vejen langs Kerteminde fjord midtvejs mellem Odense og Kerteminde. Den ligger på det smalleste sted på landtangen mellem de to fjorde. Baglandet er det flade land mod Odense fjord, hvor værftets dominerende kran danner et monumentalt pejlemærke for byen. Byens umiddelbare adgang til fjorden er afskåret af vejen som gennemfartsvej.Svært at holde dampen oppe som aktivt centrum


Indkøbs- og erhvervscenteret i Munkebo blev den bilbetjente, 60´er-modernistiske forstadsbys midte. I dag har centrum svært ved at holde dampen oppe som aktivt centrum. Ændrede livsvilkår og indkøbsvaner har her, som andre steder, udtyndet besøgstallet og aktiviteten. Desuden giver nærheden til Odense og Kerteminde skarp konkurrence. Den overdækkede del af centerbebyggelsen kan opfattes som et indkøbscenter i lille udgave, der imiterer en lille bys hovedgade i form af en centergade. I dag opleves centergaden som utidssvarende med tomme butikker. Den har mistet sin kraft. De moderne supermarkeder passer ikke ind i bebyggelsens snævre rammer. De er placeret udenfor tæt op ad centerkomplekset. Centerfladen som bymidte og som helhed har et udpræget forstadsagtigt tilsnit.


Munkebos gamle monumenter og bylivsdynamoer som kirke og kro, der ligger i landsbyen, fungerer fortsat. De nye dynamoer i form af skole, ældre- og plejecenter, tidligere rådhus samt indkøbscenter og supermarkeder, er alle centralt beliggende i forstadsbyen.Bemærkelsesværdig tidstypisk arkitektur


Munkebos bebyggelses- og byrumskarakter hører forstaden til - gode velholdte parcel-, tæt-lav- bebyggelser, erhvervsområder, institutioner og rekreative anlæg, forbundet af vejanlæg i det åbne grønne landskab. Fladen med dens funktioner og flere fine eksempler på 60´er arkitektur er intakt og der er arbejdet systematisk med aptering og beplantning. Et særpræget moderne, bevaringsværdigt stykke kulturarv, der som sagt kalder på nye livgivende funktioner.


Forsvare, bevare og udvikle – hvordan?


Munkebo er så særlig og rendyrket i sin 60´er arkitektur, at den kalder på respekt omkring sin unge kulturarv i udviklingen af byen samtidig med at det fine hjørne af landsbymiljø bør fastholdes og styrkes. En fastholdelse og skærpelse at den dobbelte, men integrerede identitet af landsby og forstadsby, vil være en kvalitet for Munkebo. Variation i miljø og atmosfære vil være en berigelse for den samlede byenhed.


Om muligt kan en fortsat koncentration af virksomheder, handel, institutioner og aktiviteter, sammen med en almindelig fortætning, fastholde en mental og fysisk midte i forstadsbyen, gerne sat i fysisk forbindelse med værftets større koncentration af bebyggelse og erhverv. En fortætning i midten vil kunne skabe en større og mere differentieret urbanitet og styrke bylivet i forstadsbyen. Forstadens åbne by- og bebyggelseslandskab giver plads til fortætning og variation i bebyggelsestyper og -former.

Plan Gruppen udvikler bedre levesteder - kommuner, byer og områder. Vi hjælper med udvikling og planlægning, der tager udgangspunkt i data, faglig viden og samarbejde.


#byudvikling

#ugensby

0 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle