Søg
  • Plan Gruppen

Ugens by - Børkop

Fragmenteret stationsby domineret af indkøbscenter og supermarkeder


Børkop er en af de mange stationsbyer, der er omsluttet af attraktiv og velfungerende parcelhusbebyggelse og boligkvarterer. Byen er den hurtigst voksende by af 45 mindre byer i Region Sønderjylland, men byens hovedgade som livgivende bymidte er udfordret.

Fotos © Plan Gruppen og JWH Arkitekter

Centrum er forvandlet til moderne forstadsby med banestop, nyt center, supermarkeder der ligger spredte og offentlige faciliteter på hver side af den grønne rekreative Skærup ådal. Nærheden til Vejle og Fredericia gør byen populær som bosætnings- og pendlerby, men betyder også skarp konkurrence for byens butiksliv i hovedgaden.


Fotos © Plan Gruppen og JWH Arkitekter

Hovedgaden er svækket men kontakten til landskabet er intakt


Stationsbyens bebyggelse og byrum er gradvist blevet svækket. Man får en fornemmelse af, at hovedgaden vender ryggen til og har mistet sin rolle som den samlende aktive dynamo for byen.


Byen og omgivelserne er formet af et bakket terræn og ådalen. På sydsiden voksede byen frem ved vadestedet, hvorfra den stadig vokser og udbygges. Stationsbyens traditionelle, kulturskabte stedlighed omkring banen, der krydser hovedgaden plus en sidegade langs banen, er to gange blevet forstyrret. Første gang med en jernbanebro og vejunderføring, der amputerede sidegaden og stationen og anden gang med opførelse af et indkøbscenter ved hovedgaden, der medførte rydning af gadebebyggelsen til parkering.


Børkops midte fremstår mere som et indkøbscenter garneret med fragmenter af stationsby, end som en stationsbymidte eller hovedgade suppleret med indkøbscenter. Hovedgadens kulturmiljø er svækket, mens kontakten til det frodige ålandskab holdes intakt med grønne parker langs åen.


Som aktiv dynamo med butikker og erhverv er den samlede bymidte intakt, selv om hovedgaden ligesom i andre mindre byer præges af tomme butiks- og erhvervslokaler. Supermarkederne er placeret så tæt på den gamle stationsbymidte, at de understøtter dens liv og aktiviteter.

Fotos © Plan Gruppen og JWH Arkitekter

Forstadens bebyggelsestypologi trænger sig på


Stationsbyens traditionelle bebyggelses- og byrumstypologi er fragmenteret og udsat for indgreb i Børkops historiske midte. Byudviklingsprocessen har erstattet stationsbyurbaniteten med forstadens åbne bebyggelsestypologi, der dominerer helt ind til de centrale supermarkeders parkeringsarealer, der gør det ud for byens gade- og pladsrum. Det er tydeligt, at detailhandlen udfordres i centerbebyggelsen. De nye supermarkeder udenfor ser til gengæld ud til at fungere godt.


Boligbebyggelsen i bymidten er mangfoldig med gamle villaer, parcelhuse, tæt-lav og postmoderne etagebebyggelse. Bygninger af særlig arkitektonisk betydning er der få af. Højskolen skal nævens og også det nye kulturhus´ tilbygning for sin moderne arkitektur. Området omkring station, hotel og markedsplads er reminiscenser af et kulturmiljø med stationsbyens symboler.


Fotos © Plan Gruppen og JWH Arkitekter

Hovedgaden og centrum kan styrkes


Hvis man forsat ønsker Børkops midte i rollen som byens hjerte og centrum, kan fortætning og forstærkning af byrumligheden være et oplagt tiltag. En fornyet bebyggelses- og byrumstypologi kan med den rette byarkitektoniske forståelse formes til ny attraktivitet. Flere dynamoer og aktiviteter i midtens gader er den enkle devise for sådanne tiltag.

Plan Gruppen udvikler bedre levesteder - kommuner, byer og områder. Vi hjælper med udvikling og planlægning, der tager udgangspunkt i data, faglig viden og samarbejde.


#byudvikling

#ugensby

0 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle