• Lars Lindenberg

Udvikling af det kommunale erhvervsklima kræver mere samarbejde og mindre regneark


Hvert år huserer ranglister over kommunernes erhvervsklima. Den enkelte kommunes placering kan springe flere pladser op eller ned af listen, til fryd eller skræk for kommunens politikere og ledelse.


Trods det forhold, at placeringerne på listen ikke altid lader sig forbinde med faktuelle forhold i kommunen, så imødeses listerne med bekymring i mange kommuner, fordi man ved, at erhvervslivet lader sig påvirke af listerne. Det gode ved listerne er, at de holder kommuner og politikere til ilden i arbejdet for det gode erhvervsklima.


Hos Plan Gruppen tror vi på, at et bedre erhvervsklima kommer gennem samarbejde og partnerskaber med erhvervslivet. Ligesom det kommer af en service- og samarbejdskultur, der tager lige store hensyn til den kommunale dagsorden, som til erhvervslivets behov for at udvikle langtidsholdbare arbejdspladser og lønsomme virksomheder.


Redskaberne til det er viden om kontakt og myndighedsbetjening, viden om virksomhedernes behov for infrastruktur, arbejdskraft, rådgivning, service og bosætning. Sidst men ikke mindst direkte dialog med kommunens vigtigste virksomheder på forvaltning-, politik- og ledelsesplan.


Plan Gruppen kortlægger erhvervslivets udfordringer, interesser og behov, så kommuner og andre myndigheder kan målrette deres indsats over for virksomheder og erhvervsliv. Både i forhold til strategier, konkrete tilbud for erhvervsfremme og i forhold til daglig kontakt og myndighedsbetjening.


#erhvervsklima #erhvervsstrategi #erhvervsservice #erhvervsudvikling #byudvikling #byplanlægning #analyse


Lad Plan Gruppen hjælpe jer videre

22 visninger

© 2019-2020 Plan Gruppen │ Lufthavnsvej 1 │ 6400 Sønderborg │ Selskabsoplysninger  │ Persondatapolitik │ Følg os på LinkedIn

Plangruppen.dk │ Borgersvar.dk │ Euroask.eu │ Telefon +45 42 64 00 41

  • LinkedIn
  • Twitter