top of page
  • Forfatters billedeTenna Tychsen

Forstå og pas på byens værdier

Bevaring, nedrivning eller transformation? Før kommunerne stiller sig selv det spørgsmål, er det en god idé at forholde sig til stedet, historien og potentialerne for at styrke en identitetsbevidst og helhedsorienteret udviklingsindsats.


Arkitekturpolitik eller en bevarende lokalplan er gode redskaber til at fastholde en retning i udviklingen, men først og fremmest må man forstå sin by, byens værdier og sammenhænge. Når vi formidler byens kulturarv, forsvarer og forstærker den, eller når vi gør brug af kulturarven i byudviklingen, er det nyttigt at kortlægge byens typologier og potentialer. Byens attraktivitet, identitet og liv hænger nøje sammen med udviklingen over tid. Selvom byens samlede bygværk kan virke som en tung og ubevægelig masse, er den ikke statisk og uforanderlig, men under konstant justering. Både byens identitet og udformning forandrer sig hele tiden.


Typologierne, deres historie, udvikling og sammenhænge kan kortlægges:
  1. Naturlig og kulturskabt stedlighed

  2. Historiske monumenter og livgivende dynamoer

  3. Bebyggelse og byrum

  4. Bygninger, facader

  5. Byens aptering

Kortlægning af byernes typologier kan fungere som det strukturerende grundlag for de tiltag, der skal medvirke til at styrke byernes identitet, liv og attraktion.


Skab komparative fordele i udviklingen

Der kan skabes komparative fordele ved at understøtte eller udvikle de af byens særlige værdier og styrker. Komparative fordele er egenskaber som er unikke, svære at efterligne og skaber værdi for borgerne og byens brugere. Formår en by at omsætte en styrke til noget, borgere og besøgende oplever som noget særligt, får den komparative fordele. Det er f.eks. tilfældet i købstæderne Middelfart, Sønderborg og Faaborg, der alle ligger naturskønt ved bælt og sund, og som på deres egen måde formår at indbygge denne styrke på en særlig attraktiv måde som:

  • Middelfart som San Francisco Bay mellem broerne

  • Sønderborg med sin historiske fortælling og udvikling med gamle og nye monumenter ved havnefronten, der giver ny skyline til byen.

  • Faaborgs udvikling til en moderne rekreativ havneby. Der vises særlig respekt for byens kulturarv samtidig med at borgere og besøgende gives helt centrumnære rekreative tilbud.


Overordnet screening og/eller detaljeret kortlægning

Løsninger på mange af midtbyernes fysiske udfordringer, som nedlæggelse af butikker centrum, udvikling af erhvervs- og havneområder i bymidten eller randzonen, eller revitalisering af havneområder, kan med fordel styres gennem typologisk bevidsthed og kortlægningsmetoder. Typologiske kortlægninger kan gennemføres på overordnet niveau for kommunens byer, købstæder, stationsbyer og landsbyer. Det er relevant for byudvikling, potantialeplaner og arkitekturpolitik. Detaljeret registrering og analyse af en bys typologiske status og tilstand er relevant som udgangspunkt for en bystrategisk udviklingsplan for en by eller for en bevarende lokalplanlægning.
 

JWH Arkitekter og Plan Gruppen samarbejder om arkitektoniske, typologiske kortlægninger og scenariefremstillinger af byer, bydele og bymidter med inddragelse af borgere og andre interessenter. Artiklens forfatter er Byplanlægger Tenna Tychsen fra Plan Gruppen.


8 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page