top of page
  • Forfatters billedeLars Lindenberg

Klimakrisen er alvorlig, men ikke håbløs

Opdateret: 9. maj

Den seneste klimarapport fra IPCC er ikke opløftende læsning. Omfanget og hastigheden af klimaindsatserne er utilstrækkelige til at forhindre klimaforandringerne. Men der er også håb, hvis vi opskalerer de muligheder og løsninger, som kendes og er tilgængelige.

Klimakrise, krig, inflation. Vi kan være sikre på, at når de to sidste er overstået, har vi stadig klimakrise.


Derfor er klimakrisen og dens dagsordner noget vi kommer til at arbejde med længe. Problemet er kompliceret, risikofyldt og forankret i globale, politiske dagsordner. Men meget kan gøres lokalt, hvilket også Danmark har vist, med gode eksempler fra 80 kommuner.


IPCC påpeger, at investeringerne i klimaindsatser på verdensplan skal øges til 3-6 gange det nuværende niveau, for at afværge de ellers forventede, negative konsekvenser på sundhed, byer, infrastruktur, ecosystemer og fødevareforsyning. Det er en omfattende opgave, hvor de valg vi træffer i dette årti, vil få konsekvenser for generationer fremover. Netop derfor er borgerinformation, borgerinddragelse og incitamenter så vigtigt.


Skal vi i mål, har vi som samfund brug for befolkningens opbakning.

Borgerne bakker op med deres kryds ved stemmeurnerne, men samtidigt kan mange borgere være skeptiske i forhold de forandringer, vi som samfund står overfor. Herunder hvordan de selv kan bidrage. Som samfund har vi brug for en bred accept af behovet for vindmøller, solcelleparker, elbiler, energiforbedringer, biodiversitet og bæredygtigt forbrug.


Skaf indsigt i borgernes klimapositioner.

Med Klimakompas hjælper vi kommuner til indsigt i borgernes klimapositioner. Klimakompas giver viden om drivers og barrierer hos borgerne for bæredygtig bolig, transport og forbrug og hjælper med at bane vejen for fortsat borgeraktivering i klimaspørgsmålet. Konkret giver analysen også input til behovet og interessen for energiforbedringer af boliger. De fleste kommuner arbejder med klimastrategier og klimaplaner. Hvad enten disse strategier og planer er under udarbejdelse, evaluering eller ajourføring, kan Klimakompas analysen anvendes som et inspirerende bidrag til klimaarbejdet i kommunen.
Klimakompas måler borgernes holdninger, handlinger og udfordringer i forhold til bolig, transport og forbrug. Analysen giver input til information, stimulering og samarbejde om de lokale, kommunale klimaindsatser.

 

Plan Gruppen leverer beslutningsgrundlag og samarbejder om planer for et bedre samfund.


37 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page