top of page
  • Forfatters billedeLars Lindenberg

Klimaindsats i dialog med borgerne

Klimaforandringerne rammer os med stadig større kraft og vi er bagude i vores bestræbelser på at reducere udledningen af CO2. Kommunerne er en del af indsatsen, og de fleste har tilsluttet sig de nationale mål om CO2 neutralitet, senest i 2050.


Mål der vil kræve endnu flere vindmøller, solcelleparker, lavemissions persontransport, bæredygtige indkøbsvaner, flere energieffektive virksomheder, huse og offentlige bygninger. Det er en omfattende dagsorden, der kræver demokratisk mandat, engagement og adfærdsændringer.


Hvordan skaber vi et solidarisk, sammenhængende samfund, i denne rejse mod CO2 neutrale kommuner, virksomheder og husholdninger? Mange kan være tvivlende overfor nødvendigheden af de ændringer, vi som samfund står overfor. Hvis bestræbelserne med et CO2 neutralt samfund skal være et bredt og folkeligt projekt, er forståelse, dialog og samarbejde mellem borgere, politikere og eksperter en nødvendighed. I dag er kommunerne hoveddøren mellem borgere og det offentlige Danmark og alene af den grund, har kommunerne et ansvar for en løbende dialog om denne dagsorden.


En god forudsætning for dialog og samarbejde er at vide, hvor parterne står. I hvilken grad den lokale befolkning har engageret sig og handlet i retning af de CO2 neutrale samfund, og i hvilken grad borgerne bakker op omkring de investeringer og beslutninger som vi som samfund har brug for? Den enkelte kommune har bedre forudsætninger for dialogen når den kender borgernes holdninger til klimadagsordenen, forbrugsvaner, transport, boligens energiforbrug – og borgernes syn på behovet for og ønskværdigheden af flere vindmøller eller solcelleparker i egen kommune, måske endda tæt på?


For at hjælpe kommuner med svar på disse spørgsmål, har Plan Gruppen udviklet en måling, som belyser borgernes positioner i klimadagsordenen – interesse, ansvarsplacering, drivere, barrierer, forbrugspåvirkning, transportspørgsmål og boligens konkrete energiforhold.

Vil du kende dine borgeres klimaposition? Så kontakt os, vi hjælper gerne. 

Plan Gruppen leverer beslutningsgrundlag og samarbejder om planer for et bedre samfund.


17 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page