Søg
  • Plan Gruppen

Jylland vokser, men skævt

Opskriften på solid befolkningsvækst er flere babyer end begravelser.De nyeste befolkningstal for 2021 er kommet.

Jeg har set lidt på udviklingen i Jylland, i perioden 2008-2021. Befolkningen i Jylland vokser, men væksten er uensartet fordelt. Mens Østjylland har udvist en vækst i befolkningstallet på solide 11,3 procent, går udviklingen i de øvrige jyske landsdele langsommere – lavest er befolkningsvæksten i Vestjylland, som blot er vokset med 0,8%.


Men hvad påvirker egentlig befolkningsudviklingen? Der er primært tre demografiske variable, som er afgørende for befolkningsudviklingen.


Indenlandske flytninger: Hvert år flytter ca. 15 procent af indbyggere et andet sted hen, og omkring 1/3 skifter kommune i den forbindelse. Det er først og fremmest unge i alderen 20-29 år som flytter, ofte på grund af studie eller job. Unge mennesker der flytter mellem kommunerne, kan med tiden skabe forskydninger i befolkningstallet mellem kommuner og landsdele. Unge der flytter, vil desuden senere danne grundlag for ”naturlig befolkningstilvækst”, hvis de bliver boende og bliver forældre. Hvilke områder er vinderne i de indenlandske flytninger blandt de unge? Det er først og fremmest de områder, som kan tilbyde gode uddannelser og jobs, ligesom adgang til betalbare boliger spiller en rolle. Skal en landsdel vokse, er det en god ide at tiltrække unge tilflyttere.


Nettoindvandring fra udlandet: Dette tal beregnes som antal indvandringer minus antal udvandringer. I den viste periode har alle næsten alle kommuner og områder oplevet nettoindvandring, mens tallene for nettoindvandring de seneste år er faldet markant og således har fået en underordnet betydning for udviklingen i befolkningstallet.


Skal et område vokse, er det meget gavnligt med tilflytning af unge borgere, der ofte udvikler sig til børnefamilier. Opskriften på tiltrækning af unge handler særligt om adgangen til attraktive uddannelser, jobs og boliger.

Naturlig befolkningstilvækst: Denne vigtige faktor udgøres af fødselsoverskuddet, dvs. antal fødte minus antal døde. Udviklingen i den naturlige befolkningstilvækst hænger sammen med gennemsnitsalderen i en kommune eller landsdel. Når således befolkningstallet i København de senere år er vokset, skyldes det først og fremmest lavere gennemsnitsalder og flere børnefødsler, trods en lavere fertilitet i Hovedstaden. Kommuner og landsdele med langvarig tilflytning oplever typisk en positiv bundlinje på denne konto, hvor de kan glæde sig over flere fødte babyer end begravelser. Skal et område vokse, er det meget gavnligt at sørge for tilflytning af unge borgere, der som regel udvikler sig til børnefamilier. Opskriften på tiltrækning af unge handler især om adgangen til attraktive uddannelser, jobs og boliger.


Mens landsdelene med den lavere befolkningstilvækst ganske vist har gode, betalbare boliger, halter de bagefter på befolkningsvæksten. Hvilket i Jylland blandt andet skyldes den stærke østjyske konkurrence på udvalget af gode uddannelser og jobs.


Hvis man vil styrke befolkningstilvæksten i en landsdel, er især disse tre ”håndtag” vigtige:


  • Uddannelsesmuligheder

  • Jobmuligheder

  • Boligmuligheder

Plan Gruppen udvikler bedre levesteder - kommuner, byer og områder. Vi hjælper med udvikling og planlægning, der tager udgangspunkt i data, faglig viden og samarbejde.


#analyse

#byudvikling

#erhverv

#mobilitet

0 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle