Søg
  • Plan Gruppen

Hvilken rolle spiller den grønne omstilling for danskerne?

For første gang i 2019 var der i Danmark tale om et klimavalg. Folketingsvalget i 2019 var især præget af klimadebatter, diskussioner om grøn omstilling, vedvarende energi og bæredygtighed. Borgerne og vælgerne i hele landet gjorde klart: Vi må tage klimaansvar og det er nu. Men hvad tænker danskerne om klimaforandringerne i dag, mere end et år efter valget og i en tid, som især er præget af sundhedskrise?Danskerne mener klimaforandringerne er et problem, der skal løses

Som tænketanken Concito fremhæver i deres klimabarometer 2020, mener en stor del af danskerne, at klimaforandringerne er et alvorligt problem og at den grønne omstilling i Danmark er uundgåelig. Især ansvaret over for den kommende generation spiller for mange en afgørende rolle, når det handler om indsats på klimaområdet. Men også beskyttelse af naturens levesteder og arter angiver mange som en vigtig grund til at gøre en indsats. Særlig den unge generation angiver, at de tror, at klimaforandringen vil få betydelige konsekvenser i deres levetid, hvorimod den ældre generation ikke tror, at klimaforandringerne vil få betydelige konsekvenser for dem. I forbindelse med grøn energi viser undersøgelser, at 87% af danskerne bakker op om grøn energi.


For de fleste står klart, at der er flere aktører på scenen, der bør tage ansvar og håndtere problemet. Især staten og virksomhederne anser danskerne som hovedaktører. Ikke desto mindre er en stor del enig i, at også borgerne selv, sammen med regioner og kommuner, bør tage ansvar. Således støtter dette, at kommuner bør prioritere investeringer i bæredygtige løsninger og sætte fokus på løsninger der forebygger klimaforandringernes konsekvenser, som stormflod, skybrud, kystsikring, erosioner eller tørke. Derudover understøtter undersøgelsen, at kommuner skal støtte borgerne i at nedbringe CO2- udledningen, gennem for eksempel oplysning, dialog og investeringer der understøtter en mere klimavenlig livsstil.


Den grønne omstilling ønskes, men de færreste vil betale omkostningerne


Når der er tale om grøn omstilling og grønne handlinger, kan der også være tale om økonomi og omkostninger. For selvom mange gerne vil være grønnere, så spiller det økonomiske aspekt en rolle. Hele 85 % af de adspurgte danskere under klimabarometeret angiver i flg. Concito, at prisen på varer og ydelser spiller en rolle i forbindelse med deres forbrugeradfærd.

Ifølge undersøgelsen tror de færreste på, at teknologien i de kommende år vil løse klimaproblemet og derfor er de fleste overbeviste om, at det er nødvendigt at ændre levevis. I forhold til konkrete handlinger ser det ud til, at danskerne i første linje prøver at mindske deres udledning af drivhusgasser gennem handlinger der ikke koster penge, som sortering af affald, ved at slukke for computer eller tv eller gennem mindre madspild. Kun de færreste efterisolerer deres bolig, investerer i klimaprojekter eller skifter deres biler eller gamle fyr ud. Simpelthen fordi det koster. Således angiver hele 63% af adspurgte, at prisen på en elbil er den største barriere i forhold til anskaffelse, knap fulgt af rækkevidden.

Plan Gruppen udvikler bedre levesteder - kommuner, byer og områder. Vi hjælper med udvikling og planlægning, der tager udgangspunkt i data, faglig viden og samarbejde.


#analyse

#byudvikling

#bæredygtighed

#mobilitet

#trafik


0 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle