top of page
  • Forfatters billedeLars Lindenberg

European Transport Safety Council, med indlæg om børns transport til skole

Den 12.9. 2023 deltog vi på et spændende heldags seminar med European Transport Safety Council.


Indlægget fra Belgien handlende om børns transport til skole, fra trafiksikkerhedsorganisationen VSV. De arbejder med at se skolevejen med børns øjne – for børn har ikke samme perspektiv som voksne. Det bør alle der arbejder med skoletransport være opmærksomme på.Børn adskiller sig i trafikken fra voksne på disse punkter:


· Højde

· Synsfelt

· Motorik

· Afstandsbedømmelse

· Selektiv lytning

· Impulsiv adfærd

· Risikovillighed (red. Sund Skolevej)


Hovedkonklusionen fra VSVs forskning er, at utryghed er den primære årsag, når cykling og gang til skole fravælges – og at en attraktiv skolevej kun er så stærk som det svageste led! Det ligger i tråd med de konklusioner, som vi i Sund Skolevej har udledt. Af den grund, kan det betale sig for kommuner at lade brugerne indkredse de svage led på skolevejen. Man kan nå langt på den måde, også uden ny asfalt.


Belgiske VSV listende en række tiltag til fremme af aktiv transport, som hos dem vinder udbredelse:


· Cyklerne får lov at forlade skolens område som de første.

· Skolens område lukkes for biler når skolen starter og slutter, kombineret med p-anvisninger 3-5 min. gang fra skolen.

· P-pladser for biler udskiftes med overdækket cykelparkering.

· Skilte i trafikken med anbefalede skoleruter, året rundt.

· Cykler som skolen stiller til rådighed for elever der er ankommet uden cykel, når der er cykelaktiviteter eller cykelundervisning på skolen.

· Visuel opfriskning af vejafmærkninger og belægninger, så området opleves mere attraktivt.

· Frivillig aftale med firmaer om ikke at køre med lastbiler tæt på skolen omkring skolestart og skoleslut. 100 kommuner har tilsluttet sig ordningen.

· Måling af trafikken omkring skolen: antal gående, cyklende, biler, lastbiler og bilernes hastighed.


Sund Skolevej kan hjælpe med at finde og overvinde barrierer for aktiv skoletransport.

1 visning0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page