Søg
  • Plan Gruppen

Det differentierede medievalg i kommunen

Opdateret: sept. 23

Artikel ved Lars Lindenberg, Plan Gruppen


Differentieret medievalg er vigtigere end nogensinde for kommuner. Velfungerende information er en vigtig forudsætning for demokrati, samfund og service.


Plan Gruppen har gennemført mange undersøgelser af kommunal information, kommunikation og borgerkontakt. En af flere ting vi gennem undersøgelsen bliver mindet om er, at brugen af medier afhænger af tallet på dåbsattesten. For ældre årgange er lokalaviser stadig den vigtigste og bedst dækkende kilde til kommunal information, og for ældre borgere langt vigtigere end sociale medier og hjemmesider.


Omvendt stiger både dækning og betydning af online medier med faldende alder. Det er derfor fortsat meget vigtig for kommuner at forstå og benytte ”Multichannel information & marketing”, så specifikke målgrupper ikke tabes, men netop alle typer af borgere holdes informerede og engagerede i lokalsamfundet. Det er i den sammenhæng vigtigt at forholde sig til sammenhængen mellem dækning (hvor mange ser mediet, hvor ofte) og de enkelte borgeres forhold til vigtigheden af forskellige medier og kanaler som informationskilder. Som en hovedregel kan konkluderes, at jo yngre målgrupperne er, desto højere er dækningen og betydningen af online kanaler i den offentlige kommunikation og information.


Borgernes krav og ønsker til den kommunale hjemmeside er fortsat en væsentlig udfordring for enhver kommune: borgerne ønsker at finde mange informationer om deres kommune, der breder sig over et bredt emne-spekter, fra åbningstider og afhentning af affald, til trafikforhold, kulturliv, begivenheder og politik. I den forbindelse kan bruge af sociale medier (læs: Facebook) i nogen grad aflaste informationsbehovet, i det borgerne i hovedsagen hovedsageligt oplever den kommunale SoMe som en opslagstavle, og kun i begrænset grad som et debatforum i lokalsamfundet.


Mens en stigende andel af borgere finder, at kommunal tilstedeværelse på SoMe et vigtigt, synes tilfredsheden med kommunens indsats på sociale medier endnu ikke at være kommet i mål – der er stadig noget at lære om borgernes ønsker og behov. I forlængelse af læringen om den digitale kommunikation kan vi konstatere, at digital post for længst har overhalet alle andre former for kontakt mellem borgere og kommune, også selvom mange borgere stadig har et behov for at kontakte kommunen på gammeldags facon, med telefon eller fremmøde.Plan Gruppen udvikler bedre levesteder - kommuner, byer og områder. Vi hjælper med udvikling og planlægning, der tager udgangspunkt i data, faglig viden og samarbejde.


#analyse

#byudvikling

4 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle