Søg
  • Tenna Tychsen

Ny bogudgivelse om stationsbyernes kulturarv og fremtid

Cirka en halv million danskere bor i en stationsby med mellem 1.000 og 5.000 indbyggere. Mange danske stationsbyer er gode steder at leve og bo i og har kvaliteter, som der skal passes godt på. Men der er også udfordringer med stagnation og tilbagegang og gamle bymidter, som mister funktioner og forfalder. Nu er 256 stationsbyer blevet vurderet på deres styrker, svagheder og muligheder for udvikling i en ny bog, som opstiller en række scenarier til inspiration til, hvordan byerne kan udvikle sig i fremtiden.


I samarbejde med Realdania. Redaktion: JWH Arkitekter, Plan Gruppen og WE Architecture.


Bogen er et tilbud først og fremmest til fagfolk, men også til lægfolk, der ønsker mere viden om stationsbyens fysiske kulturarv og udviklingsdynamikker samt inspiration til at styrke stationsbyens stedlige og arkitektoniske kvaliteter i den fremtidig byudvikling.


Vi skal passe på stationsbyernes bymæssighed og kulturarv. Ikke mindst fordi stationsbyerne tilbyder et godt hverdagsliv til mange mennesker. Stationsbyerne byder på mange af de kvaliteter, der i dag efterlyses i de mere monotone og monofunktionelle forstæder. Dog kommer vi ikke uden om, at den mest fremtrædende udviklingsdynamik og trussel for bymidterne i disse år er nedrivninger, fragmentering og langsom udhuling af funktioner.


Selv med vidt forskellige betingelser for byernes fremtid - udvikling, stilstand eller afvikling - er det bogens formål at præsentere ud- eller afviklingsscenarier, der respekterer og forsvarer stationsbyens særlige urbanitet, identitet og attraktivitet.


256 stationsbyer er screenet og har gjort det muligt at afkode stationsbyernes dybere forankrede identitet og dermed give en mere præcis vurdering af styrker, svagheder og mulighed for udvikling.


Læs videre eller bestil bogen her.

Plan Gruppen udvikler bedre levesteder - kommuner, byer og områder. Vi hjælper med udvikling og planlægning, der tager udgangspunkt i data, faglig viden og samarbejde.

#byudvikling

21 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle