Søg
  • Plan Gruppen

Jens P. Koch - Del 2 - Landets mest effektive bygmester.

Opdateret: juli 9

Artikelserie ved John Rendboe. Artikel 2 af 3.


For langt de fleste kommuner i dag, er det nødvendigt at tiltrække blandede befolkningsgrupper. Nogle kan betale mange millioner for deres bolig, mens langt de fleste har en efterspørgsel som kræver et helt andet udbud.


En by som København har i 2020 mærket opbremsningen af tilflyttere ganske tydeligt, nu er der tale om netto fraflytning. Vel for første gang siden de tidlige 1990-ere. De stærkt stigende boligpriser kan antages at være en væsentlig del af forklaringen.


Behovet for blandede boliger kan blive akut i de kommende år. For at efterkomme behovet for et mangfoldigt udbud, er det ganske almindeligt at ty til almennyttige boliger, hvilket helt sikkert efterkommer et stort behov og derfor er en logisk løsning.


Imidlertid findes der også private alternativer. Alternativer der bygger på ejerskab af boligen. Her kan man se på de gamle Jens P. Koch huse. Huse der blev opført fra ca. 1946 – 1982.

Hans meget rationelle byggemetoder skar en tredjedel af selve den tid, det tog at bygge huset – uden på nogen at gå på kompromis med kvaliteten. Hans salgsmetoder med en meget lav udbetaling sænkede barren for huskøbere, især førstegangskøbere, så markant at havde man arbejde, kunne man købe hus. Vel at bemærke et kvalitetshus.


Denne artikelserie handler om, hvordan Koch efterkom behovet for blandet byggeri.

Jens P. Koch- Del 2 - Landets mest effektive bygmester - Hvordan gjorde han?Bygmester. Da Jens P. Koch begyndte i 1946, kaldte han firmaet et ingeniør- og arkitektfirma. Men fra omkring 1950 begyndte han at kalde det et bygmesterfirma. Langt mere end en floskel. Koch var begyndt at samle håndværkerautorisationer. Nu skulle firmaet klare det hele. Målet var en rationel, effektiv produktion, hvor man leverede alle husets dele. Og så gik man efterhånden længere. En murer var ikke bare en murer. Man kunne fx være flisemurer. Dvs. en murer blev ekspert i at sætte fliser op. Det ses på kvaliteten. Fliserne holder 50 år, hvor man kan nyde de meget præcise fuger. Og det kunne måles lige så præcist på effektiviteten. I slutningen af 1950-erne, da markedet skreg på nye boliger, tog det i gennemsnit 1800 - 2200 timer at opføre et parcelhus. Koch gjorde det på 1200 timer.


En murer var ikke bare en murer. Man kunne fx være flisemurer. Dvs. en murer blev ekspert i at sætte fliser op. Det ses på kvaliteten.

I 1950-erne begyndte Koch med vinterbyggeri

Vinterbyggeri. Normalt blev håndværkerne sendt hjem, når der kom frost i jorden. Men i 1950-erne begyndte Koch med vinterbyggeri. I første omgang var det et gammelt cirkustelt, som var indkøbt til lejligheden. Snart udviklede man en sindrig stålkonstruktion på hjul. Så kunne hele teltet rulles fra det ene hus til næste. Især smart med rækkehuse, som Koch byggede mange af. På foto ses et telt, der når helt ned til jorden. Det brugte man om vinteren, hvor håndværkere kunne arbejde i ned til fem frostgrader, uden problemer. Om foråret tog man nederste del af teltdugen af, så værnede det stadig for regn. I dag bruges metoden af mange. Men dengang var det en sensation, som betød stor national og til dels international opmærksomhed.


Apotekergården, Vermehrensvvej 14, Odense, Købt af koch nov. 1951. Udstykket og bebygget 1952-54.

Udbetaling - Afdrag. Kochs huse var aldrig dyre. Men de første år havde man en set i forhold til i dag, høj udbetaling. Hvilket var normen i efterkrigstidens hussalg. Kochs købere var i høj grad førstegangskøbere, det unge ægtepar fx For dem var den høje udbetaling en meget stor barriere. Derfor opfandt Koch et system, hvor overskriften blev udbetaling 5000 kr. Også dengang et lavt beløb. Nogle unge købere lånte beløbet af forældrene og så kunne de selv klare afdragene. Koch havde nemlig revolutioneret betalingssystemet. Hvor man var vant til Fandens fødselsdage, de to store betalingsdage 11.juni og 11. december, havde Koch indført månedlige betalingsdage. Det gjorde den enkelte betaling langt mindre og hele betalingsforløbet langt mere overskuelig. Havde man arbejde, kunne man købe et Koch hus. Kochs folk passede på deres kunder. Var en god kunde kommet bagud med betalingerne, gav man helst henstand. Dermed kom Koch sin vision om at gøre alle til boligejere, et skridt nærmere. Andelen af boligejere steg til over 50% i hans tid. Og mange har fortalt, at med lån fra forældrene kunne man få et hus, hvor huslejen reelt var billigere end lejebolig – senere kunne det endda sælges med god fortjeneste.


Litteratur: John Rendboe: Jens P. Koch - Manden der ville bygge Danmark.

Forlaget Historia, 2020. Bogen kan købes her.

Plan Gruppen udvikler bedre levesteder - kommuner, byer og områder. Vi hjælper med udvikling og planlægning, der tager udgangspunkt i data, faglig viden og samarbejde.


#byudvikling

6 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle