POLITIK

Politiske meningsmålinger

Til kunder der ønsker at få indsigt i vælgernes opfattelser og ønsker til kommunalpolitiske, regionalpolitiske eller landspolitiske indsatser – eller viden om, hvor krydset sættes – tilbyder vi politiske målinger. For politikere og politiske partier er kendskabet til borgernes oplevelser, præferencer og intentioner en stor hjælp, når der skal leveres relevante budskaber og handlinger.

Med en partirundspørge indsamler vi partimedlemmernes meninger om politikernes arbejde og hvad de mener, der skal arbejdes for fremadrettet. Gennem undersøgelsen får partiet eller vælgerforeningen en solid viden om, hvad medlemmerne tænker om det politiske arbejde og fokus.

Med en vælgerundersøgelse indsamler vi bredt og repræsentativt vælgernes meninger om politikernes indsats, den hidtidige udvikling, samt ønsker til fremtidige politiske fokusområder – sammen med viden om, hvor krydset sættes næste gang. Som noget særligt i vælgerundersøgelser inkluderer vi potentialemålinger, der viser partiets potentielle vælgertilslutning.

Medlemsmålinger

Vælgermålinger

Kommunalvalgmålinger

Regionsvalgsmålinger

Nationale vælgermålinger

Politiske målinger