PLANLÆGNING

Planer til udvikling af byer, områder og levesteder.

Plan Gruppen udarbejder i samarbejde med kommunale forvaltninger helhedsplaner, lokalplaner samt strategi- og udviklingsplaner, der giver overblik i udviklingsforløb og sætter mål for fælles ambitioner for byer og kommuner.

Strategiplaner og udviklingsplaner udarbejder vi typisk som langsigtede mål- og handlingsplaner, mens helhedsplaner som regel beskriver afstemte værdigrundlag for konkrete projekter.

I planarbejdet lægger vi vægt på, at der blandt de involverede parter skabes fælles forståelse for forudsætninger, potentialer og udfordringer, så vi opnår realistiske visioner.

 

Plan Gruppen arbejder for at udvikle det gode hverdagsliv for borgere. Med enkle principper bidrager vores planer til at sætte fokus på bærende kvaliteter og sætte faglig og lokal viden i system og skitsere nye valgmuligheder.

 

Ydelser:

  • Helhedsplaner 

  • Lokalplaner

  • Områdefornyelse

  • Strategiplaner

  • Udviklingsplaner

Planbyensudvikling.JPG