Byplanlægning

Byplanlægning

Attraktive byer og levesteder er steder, hvor det er lykkes at omsætte kvaliteter til noget som er unikt som skaber værdi for borgerne. For at nå i den retning, er der brug for en dybere forståelse af byens kvaliteter og sammenhænge, og der er brug for at samarbejde med borgere om, at omsætte kvaliteter til noget borgerne føler sig forbundet med. Plan Gruppen inddrager borgere i kortlægning, strategier og planlægningsprocesser.

 

Screeninger

 • Attraktivitet

 • Byarkitektur

 • Bydele

 • Bymidter

 • Forstad

 • Funktioner

 • Havneområder

 • Oplandsbyer

 • Tilstand

Strategier

 • Områdebyer

 • Stationsbyer

 • Mindre byer

 • Lokalsamfundsudvikling

 • Flexbolig/yderområder

Planlægning

 • Udviklingsplaner

 • Områdeplaner

 • Strategiplaner

 • Beslutningsgrundlag

 

Bedre faglig bistand

Vejle3.JPG

Byarkitektonisk kortlægning

Kortlægning med fokus på byens identitet, attraktivitet og liv med anbefalinger til udviklingstiltag

Strategier for levesteder

Hjælp til udarbejdelse af strategier for byer, byområder og lokalsamfund

Image by Mark Fletcher-Brown
C bogense.png

Beslutningsgrundlag

Samlet faglig redegørelse for byens fysiske / funktionelle / arkitektoniske udfordringer og potentialer

Planlægning

Hjælp til skrivning af områdeplaner, strategiplaner og udviklingsplaner

Urban Planning
 

Kontakt

Tenna Tychsen.jpg

Tenna Tychsen, Partner

Tenna er arkitektudannet byplanlægger (MAA) og systemisk proceskonsulent med mere end 30 års erfaring fra ministerier, kommuner og konsulentbranchen. Tenna er ekspert i byplanlægning og en af branchens mest kompetente rådgivere i forhold til samarbejdet mellem borgere, politikere og myndigheder.

Telefon +45 - 5055 9048