top of page
Kontorsal

PANEL STUDIER

Borgerpanel Danmark studier

På denne side præsenterer vi læring og udvalgte resultater fra undersøgelser i Borgerpanel Danmark. Studierne bliver som hovedregel gennemført for at afprøve undersøgelser og som input til yderligere undersøgelser og samarbejde med borgerne. 

Mobilitet

Uddrag af undersøgelse om mobilitet, 2023.

Bil og cykel foretrækkes og bruges mest – kollektiv transport er på ønskelisten. Adgangen til transportmidler i dagligdagen toppes af biler med forbrændingsmotor, skarpt fulgt af adgangen til cykel med rugbrødsmotor og med nogen afstand adgang til elcykel. Adgang til enten elbil eller hybridbil har blandt svarpersonerne markant overhalet adgangen til MC, knallert, scooter, løbehjul og andet. Når vi spørger hvilke transportmidler man ville foretrække i dagligdagen, toppes listen af egen bil, cykel og kollektiv transport, hvor næsten hver anden har cyklen på favoritlisten og fire ud af ti den kollektive transport. I praksis er det bil og cykel der dækker langt det største transportbehov, mens kollektiv transport dækker relativt lille del af de tilbagelagte kilometer.

Tættest på indkøb, længst til arbejdspladsen. Når man ser på afstande i dagligdagen, er funktionerne dagligvarebutikker og adgang til kollektiv transport (stoppested eller station) tættest på, mens de længste afstande til de udvalgte funktioner er til borgerservice og egen læge, der kun overgås af afstanden til arbejde, 


Middelmådige trafikoplevelser. I den daglige trafik er bilerne dårligst til at overholde fartgrænserne og trafikanterne kun middelmådige til at overholde færdselsreglerne generelt, mens det står lidt bedre til med oplevelsen af trafiksikkerheden i lokalområdet og trafikanternes generelle hensyntagen til hinanden. Hver 3. har for nyligt oplevet farlige situationer i trafikken.


Udbredt ønske om lavere fartgrænser i bolig- og byområder. Mens højest hver tredje har en fartgrænse på 40 km/t eller mindre på den vej hvor de bor og kun godt to ud af ti har denne fartgrænse i deres nærmeste bymidte, så ønsker seks ud af ti svarpersoner, at fartgrænsen på deres boligvej såvel som i den bymidte hvor de færdes, skal være 40, 30 eller lavere. 


Udfordringer for lette trafikanter og styrker for bilister. Blandt de største udfordringer ses mulighederne for opladning af elbiler, barrierefrihed i trafikken for dårligt gående, bilernes manglende overholdelse af fartgrænserne, hyppigheden af afgange i den kollektive transport og manglende vedligeholdelse af cykelstier. Blandt de stærkeste sider ses blandt andet bilisters tryghed i trafikken, korte ventetider ved lyskryds for biler, samt fremkommelighed og lokale parkeringsmuligheder for biler – dertil kommer relativt positive vurderinger fra kollektive transportbrugere af tryghed under transporten, nærhed til stoppesteder og tilstrækkeligheden af plads.

Otte ud af ti mener samlet set, at der er plads til forbedring. 

Kontakt om undersøgelserne

Har du spørgsmål om undersøgelserne, så kontakt os. +45 4264 0041

bottom of page