ONLINE INDDRAGELSE

Online inddragelse handler om mennesker.

Begrundelser for online inddragelse

Der tales og skrives meget om et demokratisk underskud i forholdet mellem borgere og politikere. På den ene side vil mange borgere gerne høres og have indflydelse på beslutninger, på den anden side, viger de fleste borgere tilbage fra det arbejde det kræver at få indflydelse:

  • historisk få er medlem af et politisk parti (under 4 procent)

  • mens tilliden til demokratiet er høj, er tilfredsheden med politikere lav

  • mulighederne for online debatter er historisk gode, men den hårde tone på sociale medier afholder mange borgere fra at udtale sig

  • mens nyhedsstrømmen er høj, er tilliden til politisk journalistik lav

  • mens frivilligheden har det godt, savner mange borgere bedre muligheder for demokratisk deltagelse

 

(Kilder: Egne undersøgelser, Demokratikommissionen 2019)

Definitioner på online inddragelse

Borgerinddragelse handler om at give indflydelse på beslutninger, hvor brug af teknologi indgår. Online borgerinddragelse definerer vi fagligt som et mix af information, vidensdeling, forhandling og samarbejde, der helt eller delvist finder sted via forskellige online platforme.  

En forudsætning for, at man kan definere en proces som virkelig inddragelse, også i den online form, er at inddragelsen tilstræber samarbejde. Mens inddragelse i sin mest enkle form handler blot om at blive hørt, når borgerinddragelse først sit fulde potentiale, når den har som mål at samarbejde.

 

Processer der handler om udveksling af synspunkter, kan og vil ofte være et første skridt på vejen. Men ligesom inddragelsen i ”den analoge verden” bliver samarbejdet med borgerne først en realitet, når parterne har mulighed for at dele viden, udveksle synspunkter og forhandle mål og indsatser.  

God praksis for online inddragelse
Grundlæggende er det vores erfaring, at vellykket online borgerinddragelse primært forudsætter faglig procesforståelse og erfaring med borgersamarbejde. Online inddragelse handler i modsætning til hvad mange konsulenter gerne vil fortælle, ikke om teknologi, buzzwords eller dramatisk nytænkning, men om mennesker. Hvis ikke fagligheden omkring borgerinddragelsen er til stede, bliver selve inddragelsen blot værre af, at der sættes strøm til. Så hvad er forudsætningerne for god, online borgerinddragelse? 

 

Enkelhed: Den form for inddragelse man vælger, skal passe til målgruppen. Hvis man ønsker at inddrage en bred gruppe af borgere, bliver man nødt til at bruge nogle enkle værktøjer, der uden forklaringer kan bruges af borgere med begrænsende IT-kompetencer. I det øjeblik teknikken bliver besværlig, bliver den en barriere for inddragelsen frem for en hjælp. Det sidste man ønsker, et demokratisk A-hold og B-hold ved at gøre formen svært tilgængelig. 

 

Relevans: Inddragelsen og målgruppen skal være brugbar til at løse - eller medvirke til at løse - den udfordring man står med, ligesom målgruppen skal have en relevant relation til problemstillingen. Hvis man gennem brug af online inddragelse ønsker at løse noget af det ”demokratiske underskud” og nå ud til flere borgere, skal målgruppen for inddragelsen ikke begrænses til de ressourcestærke, men skal også kunne nå de normalt uinteresserede, hvis de har relevans for sagen og dens beslutninger.  

En eller flere kanaler: Desto bredere inddragelsen skal være, desto mere omtanke kræver inddragelsen i forhold til valg af platform og fremgangsmåde. Alt afhængig af målgruppe, problemstilling og formål, giver det mening at vælge forskellige metoder til den online inddragelse, herunder kombinationer af online og offline inddragelse. 

 

Hvordan kan Plan Gruppen hjælpe med online borgerinddragelse? 

Plan Gruppens model for online borgerinddragelse rummer flere niveauer og udgør en trinvis højere grad af inddragelse: information, videndeling, dialog / forhandling og afslutningsvis ejerskab til det besluttede. Plan Gruppen bistår og samarbejder med kunden om procesplan, inddragelsesstrategi, teknisk platform, gennemførelse, anvendelse og opfølgning. Desuden kan vi bistå med oprettelse og drift af online borgerpaneler

Niveau 1: Information

Niveau 2: Vidensdeling

Niveau 3: Dialog

Niveau 4: Ejerskab

Office