Standing Meeting

OM PLAN GRUPPEN

Plan Gruppen udvikler levesteder - kommuner, byer og lokalområder. Vi hjælper kommuner, regioner og ministerier med udvikling, der tager udgangspunkt i data, faglig viden og samarbejde. Vi bidrager i hele værdikæden med en sammenhængende service af analyser, processer og planer.

Vores arbejde omfatter analyser, undersøgelser og screeninger. Vi leder processer og udvikler planer med fokus på områderne byudvikling, lokaludvikling, mobilitet og offentligt erhvervsklima. 

Plan Gruppen er blevet til gennem en fusion af byudviklings- og rådgivningsvirksomheden Komlab og analysevirksomheden Promonitor. Tilsammen har selskabet været næsten 3 årtier på rådgivningsmarkedet.

Vores ledende medarbejdere har en baggrund fra ministerier, kommuner og erhvervsliv. Vi samarbejder med andre konsulentvirksomheder og med universiteter.

Du er velkommen til at kontakte os for yderligere information. 

Retur til forsiden