Perlegade_Gågaden_Sønderborg_0014-1200px.jpg

Den store bog om stationsbyer

Maj 2021

STATIONSBYERNE ER POPULÆRE BOLIGBYER – MED BYMIDTER DER TRÆNGER TIL OMSORG.

Få bogen her.

Hver 10. dansker bor i en mindre stationsby. Byerne er en vigtig del af vores samfund og nationale kultur, men udviklingen af de danske stationsbymidter er gennem mange år blevet forsømt, trods byernes potentiale som gode steder at bo.

Interessen fra Indenrigs- og Boligminister Kaare Dybvad for at skabe en mere ligelig udvikling i Danmark bør bringe stationsbyerne mere i fokus. Her eksisterer det gode alternativ til storstaden nemlig allerede. Stationsbyerne giver grundlag for at bevare et ukompliceret og godt hverdagsliv med nem adgang til service, fritidsaktiviteter og natur. Hvis vi vil fremme et Danmark i balance, skal politikere og kommuner i højere grad sørge for, at stationsbyerne fortsat kan fungere som dynamoer for byliv og fællesskab i det ganske land.


Ny bog om stationsbyernes kvaliteter og muligheder.

I en bog, der netop er udgivet med støtte fra Realdania og Nykredits Fond har JWH Arkitekter, Plan Gruppen og WE Architecture beskrevet, hvordan vi kan tage hånd om de vigtige danske stationsbyer. Bogen har titlen ”De historiske stationsbymidter som kulturarv – udvikling eller afvikling”. Teamet har kortlagt 256 danske stationsbyer og gør sig til fortaler for bevaring og udvikling af en type af byer, der er lige så vigtig at holde fast i som landsbyen, købstaden og storstaden.

Stationsbyerne holder på sine borgere.

Omkring en halv million danskere bor i stationsbyer i størrelsen mellem 1.000 – 5.000 indbyggere. Det siger noget om hvor populære, de er som boligbyer. De byder på mange af de kvaliteter, som især børnefamilier efterlyser og som mangler i de mere monotone forstadsmiljøer. De fleste stationsbyer har gode skoler, fritidscenter, ældrecenter, supermarked og erhvervsområder. Det meste kan nås i gå og cykelafstand og der er tradition for gode sociale fællesskaber.


”Rigtige byer”.

Byerne skød hurtigt op over nogle årtier samtidig med udbredelsen af jernbanen. Der blev bygget med en mangfoldighed og fantasifuldhed, så byerne i dag fremstår som en paradeforestilling af bygningstyper og stilarter. Lave rønner og høje byhuse står tæt sammen i en skøn forening, der som byarkitektur netop giver en oplevelse af at opholde sig i en rigtig by og ikke i en åben forstadsbebyggelse.


Tornen i øjet - Hovedgadens tilstand.

Vi kommer ikke uden om at bymidten og hovedgaderne har det svært i de fleste stationsbyer. Her er butiksdød og tomme huse særligt synlige. Hovedgaderne ser ofte slidte ud. Stationen, kroen, mejeriet og de små butikker, der i sin tid gav liv til hovedgaden, lukker og venter på nyt liv.


”Især de små og mellemstore stationsbyers historiske midte, omkring hovedgade og station har det i dag svært. De er slidte med huller i facaderækken. Det gør dem mindre attraktive for både bosætning og erhverv” Jan W. Hansen


Vi kan miste bymidterne til forstaden.

Det er en seriøs udfordring at holde sammen på centrum i stationsbyerne, når dagliglivet mere og mere foregår i haller og skoler i periferien, tæt på parcelhusene. En del stationsbymidter er omdannet til forstadsprægede åbne og anonyme centerbebyggelser. Parcelhusene, der omgiver bymidterne, er der i sig selv ikke noget i vejen med. De befolker stationsbyerne, men når centrum affolkes og smuldrer, mister stationsbyen sine oprindelige kvaliteter som by.


Stationsbymidter der skaber nyt liv.

De byer, der lykkes med at udvikle deres bymidte, har blik for stationsbyens kvaliteter og særlige DNA. Det handler om at få mere ud af de kvaliteter byen allerede har eller kombinere funktioner, der skaber nye muligheder for byliv.


Man kan:


  • Genskabe vigtige landskabelige-historiske forbindelser, der giver erindring om byens historie og opståen, f.eks. fremhæve et særligt bylandskab med beplantning

  • Koncentrere publikumsmagneter som supermarkeder, erhverv og institutioner i centrum og sørge for at få gamle dynamoer i brug – mejeri, station, kro, værksteder

  • Fastholde den tætte bebyggelse og koncentration af huse og mennesker i centrum

  • Behandle de enkelte huse med forståelse for den blandede arkitektur de er skabt med

  • Indrette byen med belægninger og byudstyr i god kvalitet, der understøtter byens særlige identitet.


”Hvis vi omdanner tomme butikker til boliger, får vi fyldt flere folk i gaderne, men hvis vi skal gøre det attraktivt at bo i hovedgaden, må vi samtidig se på at få dæmpet trafikken” Jan W. Hansen.