top of page

Myndighedsanalyser

Vi udarbejder analyser der understøtter udvikling i det offentlige. Analyser der har til formål at levere indsigt, til støtte for bedre beslutninger. Som kunde kan du trække på vores omfattende erfaring med analyser og undersøgelser for kommuner, ministerier, styrelser og fonde. Plan Gruppens analyser er specielt udviklet til at passe ind i det kommunale visions-, strategi- og planarbejde.

Borgere

Undersøgelser målrettet borgere

Borgersurveys
Perlegade_Gågaden_Sønderborg_0014-1200px.jpg

BORGERKOMPAS

Borgerkompas er en analyse af kommunen som levested, der belyser borgernes syn på kommunens bæredygtighed, identitet, livskvalitet, bosætningsforhold og fremtid. Bruges af flere kommuner som styringsredskab og kan finde anvendelse i hele styringsforløbet, fra visioner til handlingsplaner.

BOLIGKOMPAS

Analyser af borgernes boligønsker der kan hjælpe kommuner, bygherrer og boligselskaber med at udvikle den type af boliger, som borgere efterspørger. Undersøgelsen er relevant i forhold til arbejdet med bolig- og byplanlægning. Undersøgelsen kan bruges flere steder i styringsspektret, fra planstrategi til kommuneplan.

Plan Gruppen (13).jpg
Plan Gruppen (16).jpg

BYPLANKOMPAS

Byplankompasset giver indsigt i en bys eller et områdes identitet, styrker, svagheder og fremtidspotentialer. Byplankompasset kan bruges i forbindelse med udvikling af byer og områder i styringsspektret, fra planstrategi til handlingsplaner.

HANDELSKOMPAS

Analyser af borgernes indkøbsvaner der giver viden til udviklingen af strategier for lokal detailhandel i forhold til forbrugerservice, dagligvarer, udvalgsbutikker og online handel. Undersøgelsen er relevant i forhold til arbejdet med detailhandelsplanlægning, byudvikling og byplanlægning.

Billede af Artificial Photography
Billede af Gabriel Côté

KLIMAKOMPAS

Analyse af borgernes holdninger, handlinger og udfordringer i forhold til bolig, transport og forbrug, som input til bæredygtige løsninger, information, stimulering og samarbejde. Undersøgelsen er relevant i forhold til borgerrettede klimaindsatser i styringsspektret, fra visioner til mål og politikker.

Brugere

Undersøgelser målrettet brugere

Brugersurveys
Digital skrivebord

SERVICEKOMPAS

Analyse der belyser brugernes og borgernes overordnede tilfredshed med vigtige serviceområder i kommunen. Undersøgelsen fungerer som en temperaturmåling på, hvor god kommunen er til at levere værdi til borgerne og kan benyttes som input- og styringsredskab i arbejdet med politikker, planer og handlingsplaner.

MOBILITETSKOMPAS

Analyser af erfaringer, vaner og holdninger, der bidrager til viden om mobilitet, transportvaner, behov og trafiksikkerhed. Undersøgelsen er relevant i forhold til arbejdet med mobilitet, trafikvaner og trafiksikkerhed. Kan særligt bruges i styringsarbejdet med planstrategi og kommuneplan, men har også bredere anvendelse.

Plan Gruppen (10).jpg
Waiting Area

MYNDIGHEDSKOMPAS BORGER

Analyse af borgerkontakt og service der kaster lys over borgernes oplevelser i kontakten med det offentlige. Det være sig gennem telefon, fremmøde, selvbetjening eller hjemmeside. Undersøgelsen er relevant i forhold til arbejdet med borgerservice.

Erhverv

Undersøgelser målrettet erhverv

Erhvervssurveys
Transportbånd

ERHVERVSKOMPAS

Analyser af erhvervsklima der kortlægger erhvervslivets udfordringer og behov, så kommunen kan målrette den offentlige erhvervsindsats, tilbud og strategier. Undersøgelsen er relevant i forhold til arbejdet med erhvervsklima og erhvervsservice.

HANDELSKOMPAS

Analyser af borgernes indkøbsvaner der giver viden til udviklingen af strategier for lokal detailhandel i forhold til forbrugerservice, dagligvarer, udvalgsbutikker og online handel. Undersøgelsen er relevant i forhold til arbejdet med detailhandelsplanlægning, byudvikling og byplanlægning.

Billede af Artificial Photography
Jobsamtale

MYNDIGHEDSKOMPAS ERHVERV

Analyse af myndighedskontakt og myndighedsbetjening, der kaster lys over virksomhedernes oplevelser af kontakten med det offentlige. Undersøgelsen er relevant i forhold til arbejdet med erhvervsservice og myndighedsbetjening i f.eks. byggesager, vejsager, miljøtilladelser eller samarbejde med jobcenter.

ERHVERVSDIALOG

Forløb, hvor repræsentanter fra kommunen indgår i en struktureret dialog med ledelsen i udvalgte virksomheder. Disse kan være udvalgt på grundlag af arbejdspladser, brancher eller vækstkriterier. Formålet er at opnå en fortrolig dialog og samarbejde om forhold, som kan være vigtige for både virksomhed og kommune. Dialogen adskiller sig tydeligt fra "kaffemøder" ved at finde sted i en struktureret form på politisk og ledelsesmæssigt niveau. 

Forretningsmand stirrer ud Vindue

Løsninger med kundens vidensbehov i centrum

Vi har erfaring med mange forskellige typer af undersøgelser, dokumentation og målinger. Uanset formen, har vores løsninger altid kundens behov og ønsker i centrum.

Befolkningsmålinger

Borgermålinger / Brugermålinger

Borgerpaneler / Brugerpaneler

Brugerprofilering

Bæredygtighedsmålinger

Evalueringer

Familieinterviews

Fokusgrupper

Interviews af særlige målgrupper

Kvalitetsmålinger

Levestedsmålinger

Målinger via E-boks

NPS-studier

Observationer

Rekruttering til fokusgrupper, møder eller workshops

Statistiske analyser

Tilfredshedsmålinger

Workshops

Billede af ThisisEngineering RAEng

Kontakt

 
Lars Lindenberg

Lars Lindenberg

lel(@)plangruppen.dk | +45 2044 4764

bottom of page