top of page
10d21f_e12f694276ef40189350d758831868b6~mv2.jpg

Mobilitetskompas

Borgerundersøgelse af mobilitet, transport og trafik

Analyser af erfaringer, vaner og holdninger, der bidrager til viden om mobilitet, transportvaner, behov og trafiksikkerhed. Har særlig relevans i arbejdet med planstrategi og kommuneplan, men kan også finde bredere anvendelse i den kommunale styring.

Vores mobilitet og trafik er under forandring og vil om et par årtier se anderledes ud end i dag. Udviklingen er drevet af ændringer i livsstil, nye måder at bo, handle og arbejde på, aldrende befolkning, miljøkrav og mere fokus på livskvalitet. Mobiliteten udvikler sig i samspil med den teknologiske udvikling og udviklingen af vores byer og infrastruktur. Med vores analyser bidrager vi med velfunderet viden om mobilitet, transportvalg og trafiksikkerhed. 


Analysen omfatter blandt andet:
Transportadfærd og transportvalg
Transportforhold, fremkommelighed og parkering

Trafikadfærd, trafiksikkerhed og trafikkultur
Transportforhold med fokus på gang og cykling
Skoletransport og børn/unges transportvaner

Kontakt os om kompas analyser

Lars Lindenberg

Lars Lindenberg

Direktør | +45 2044 4764

Lars arbejder med analyse for virksomheder, statslige organisationer og kommuner.

bottom of page