UNDERSØGELSER OG RÅDGIVNING INDEN FOR MOBILITET OG TRAFIKSIKKERHED

Plan Gruppen har siden 2009 stået bag undersøgelser om trafiksikkerhed til brug for myndigheder, organisationer og virksomheder. Vores undersøgelser omfatter et bredt spekter inden for området trafiksikkerhed og mobilitet, med det overordnede mål at skabe bedre mobilitet og nedbringe antallet af trafikulykker. Mange af vores undersøgelser om trafiksikkerhed har dannet grundlag for nationale strategier og indsatser. Vi anvender spørgeskemaer, telefoniske og personlige interviews, fokusgrupper, observationer og metodekombinationer i vores undersøgelser om mobilitet og trafiksikkerhed. Desuden samarbejder vi med trafikrevisorer og tekniske leverandører i arbejdet med at tilbyde komplet rådgivning og løsninger til kommuner og andre myndigheder.

 

Vi tilbyder følgende typer af analyser og løsninger:

  • Befolkningsundersøgelser trafiksikkerhed/mobilitet

  • Indsatsevalueringer trafiksikkerhed/mobilitet

  • Trafiksikkerhed i virksomheder

  • Tracking med fortløbende data

  • Internationale, nationale, regionale og kommunale undersøgelser af sikkerhed og mobilitet

  • Skolevejsundersøgelser og løsninger