Mindre byer

Afklaringsproces for mindre byers fremtid

Mindre byer har brug for at forbedrede sig på fremtidens udfordringer. Lokalsamfund står stærkere i samarbejdet med kommunen om byens udvikling, når der skabes indsigt i hvilke forudsætninger byen har for udvikling og en fælles forståelse for, hvilken fremtid det er ønskeligt og muligt at skabe for byen.


En afklaringsproces sætter struktur på lokalsamfundets drømme og idéer og hjælper med at sætte og holde kursen for byens udvikling. I dialog med borgene kortlægges den mindre bys fysiske, sociale og kulturelle kvaliteter, udfordringer og handlemuligheder. Resultatet af processen er en udviklings- og handlingsplan så beslutningstagere kan prioritere de projekter der peger i den ønskede retning.

Afklaringsproces for mindre byer

  • Giver ejerskab til byens udvikling hos borgerne

  • Skaber overblik og klargør muligheder

  • Giver en tydelig retning at styre efter

  • Inkluderer en udviklings- og handlingsplan

Strategier for mindre byer