LEDELSE

LARS LINDENBERG

Partner

Analytiker
Tel: +45 4264 0041
Mobil: +45 2044 4764

Lars er økonomiuddannet og certificeret projektleder med mere end 30 års erfaring med projektledelse, analyse, strategi og  ledelse fra nogle af Danmarks største koncerner. Lars har i den forbindelse samarbejdet med større virksomheder, internationale koncerner, faglige organisationer og kommuner. I de senere år har Lars ledet en lang række undersøgelser og analyseprojekter inden for bosætning, trafik / mobilitet, offentlig service og erhvervsklima. Lars medvirker som frivillig deltager i Erhvervsøkonomisk aftagerpanel på Syddansk Universitet, er medlem af det tyske industri- og handelskammer (IHK) og underviser i markedsanalyse. Lars har i Plan Gruppen fokus på at skabe evidens til den offentlige udvikling for politikere og forvaltninger.

TENNA TYCHSEN

Partner

Byplanlægger
Tel: +45 4264 0041
Mobil: +45 5055 9048

Tenna Tychsen er byplanlægger (MAA) samt systemisk proceskonsulent med mere end 25 års erfaring fra ministerier, kommuner og konsulentbranchen i samarbejdet mellem borgere, politikere og embedsværk. Hun har medvirket til udarbejdelse af politikker inden for byudvikling og gennemført talrige større udviklingsprojekter inden for plan- og byggeprocesser. I de senere år har Tenna blandt andet stået for facilitering af boligsociale indsatser i udsatte boligområder, ligesom hun arbejder med områdefornyelse for stationsbyer og mindre byer. Tenna har fokus på at finde fælles løsninger på udfordringer gennem dialog, viden og samarbejde. Hun har udgivet flere publikationer for ministerier, der beskriver metoder til borger- og aktørinddragelse.