KULTURARV I BYUDVIKLINGEN

CASE. MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER

Vi har brug for at medtænke kulturarven

Mange mennesker i landdistrikterne oplever de forandringer, der er sket i de sidste 50 år med bebyggelse, næringsliv og dagligliv, som voldsomt skelsættende. Vi er alle en del af den proces, og vi har alle brug for at medtænke kulturarven, når vi skal forstå rammerne for vores dagligdag, men verden er foranderlig. Derfor går dette projekt fra Plan Gruppen ud på at bruge kulturarven aktivt og fremadrettet sammen med lokalsamfundene.

 

Plan Gruppen har udviklet og afprøvet en metode, der gør kulturarven kendt og levende i lokalsamfund. Projektet er gennemført i to forskellige byer i Billund Kommune - Hejnsvig og Sdr. Omme. Vi har arbejdet tæt sammen med de to lokalsamfund, Billund Kommune, Billund Museum og faglige eksperter med indsigt i kulturhistorie, bygnings- og landskabskultur samt udvikling af lokalsamfund.

 

Borgerne i de to byer er blevet inspireret til at tænke over sig selv, deres særlige sted og det underforståede, der er glemt i dagligdagen. Den nye fælles viden er bragt ind i diskussioner og forslag til, hvordan Hejnsvig og Sdr. Omme kan bygge videre på hver deres kvaliteter og få dem aktivt i spil mellem fortid og fremtid.

 

Rapporten om projektet kan inspirere kommuner og lokalsamfund, der står over for områdefornyelse eller lokal udvikling med fokus på kulturarv og høj grad af involvering af lokale aktører. Desuden er der inspiration at hente i hvert af de to kulturarvkataloger for henholdsvis Hejnsvig og Sdr. Omme.

Følg vores LinkedIn side, hvor vi skriver om byudvikling.