KULTUR- OG FRITIDSLIV

Analyser af kultur- og fritidsliv

Kultur- og fritidstilbud er en central del af den livskvalitet og livsudfoldelse, man som borger forventer og påskønner. Kulturliv er desuden blevet et konkurrenceparameter i kampen om tiltrækning af borgere, familier og veluddannet arbejdskraft. Men hvordan oplever borgerne et områdes kultur- og fritidstilbud, hvilke tilbud kender man og hvilke tilbud savner man? Svar på disse og flere andre spørgsmål om kultur- og fritidsudbuddet i et område, kan man få gennem Plan Gruppens kultur- og fritidsanalyser.

Analysen kan blandt andet omfatte:

Kendskab til kommunens / områdets tilbud

Brug af specifikke tilbud, hvor, hvornår og hvor ofte

Tilfredshed / vurdering af anvendte tilbud

Betydningen af forskellige parametre

Tilbuddenes prioritering

Tilbud man savner

Information om tilbud

Piano Player