KONSULENTSERVICE

Faglig konsulentservice​

Nogle gange har vores kommunale kunder brug for en ekstra hånd og faglig bistand fra en byplanlægger, proces- eller analysekonsulent, der kender de kommunale og statslige forretningsgange. Det kan være til at gennemføre en undersøgelse, en fokusgruppe eller borgermøde, udarbejde en puljeansøgning, strategi- eller lokalplan. Vi yder kompetent og professionel hjælp når sagsbunkerne bliver for høje, også med kort varsel. Vi har erfaringen til at løse opgaverne for kommuner og ministerier.

Planer & beskrivelser​

Vi kan træde til og deltage i udarbejdelsen af kommunale helhedsplaner, strategi- og udviklingsplaner. Strategi- og udviklingsplaner udarbejdes typisk som langsigtede mål- og handlingsplaner, mens helhedsplanerne som regel beskriver afstemte værdigrundlag for konkrete projekt- og udbygningsplaner. Når der er behov for det, stiller vi et samlet team, med med de nødvendige faglige, tekniske og juridiske kompetencer til opgaven.

Borgermøder & workshops

Plan Gruppen her stor erfaring med borgermøder af enhver slags. Vi hjælper vores kunder med at planlægge og gennemføre alle typer af borgermøder, arbejdsgrupper eller workshops. Vi har redskaberne til at gennemføre forskellige typer af møder, afhængig af formål og deltagere. Både mindre dialogmøder og store borgermøder. Efter ønske kan vi stå for komplet facilitering af et møde, eller dele rollen med kunden, eller levere sparring til kunder, der selv ønsker at stå for gennemførelsen.

Analyser

Mange er blevet selvhjulpne i forhold til undersøgelser. Markedets mange gør-det-selv IT systemer har gjort det muligt at gennemføre spørgeskemaundersøgelser, selv uden den store erfaring. I praksis erfarer mange med tiden, at den gode undersøgelse kræver mere faglig viden og mere tid, end først antaget. Når vores kunder møder disse udfordringer, står vi parate til at hjælpe med vores erfaring og ekspertise i samfundsundersøgelser. 

  • Metoderådgivning

  • Udvikling af spørgsmål

  • Udtagning af stikprøve

  • Dataindsamling

  • Analyse

  • Rapportering

Fokusgrupper

Fokusgrupper eller rundbordsmøder med borgere, brugere eller virksomheder kan give god indsigt og forståelse for målgruppens oplevelser og opfattelser. Plan Gruppen kan stå for fokusgrupper eller rundbordsmøder, i kundens eller eksterne lokaler. Leveres inklusiv forberedelse og rapportering i form af findings og konklusioner. Når vi afvikler fokusgrupper eller rundbordsmøder for vores kunder, medvirker sædvanligvis 2 personer fra Plan Gruppen for at sikre en god proces, hvor vi får mest muligt ud af mødet / møderne. Ligeledes kan vi hjælpe jer med rekruttering til møderne, også hvis I selv vil stå for mødet.

Urban Planning