top of page
Analyser af kommunen som levedsted ved PLANGRUPPEN

KOMMUNEN SOM LEVESTED

Borgerkompas Levested ©

Lokalpolitikere og planlæggere med ansvar for udvikling af kommuner, byer og levesteder bør kende til borgernes oplevelser og livskvalitet i området. Både for at opfange styrker og svagheder og for at have klare pejlemærker for udviklingen. Plangruppen har stor erfaring i at analysere kommuner som levesteder, ved at belyse borgernes syn på kommuners særlige identitet, livskvalitet, bosætningsforhold og politiske prioriteter.

Borgerne bor sjældent i en bestemt by eller område alene på grund af byrådets og kommunens gode arbejdsindsats. Men alligevel spiller kommunens arbejde en stor rolle i borgernes tilfredshed med det sted de bor - det man samlet set kan kalde bosætnings- og livskvalitet. Hvilke kvaliteter i kommunen påskønner borgere - og hvad kunne blive bedre - det er central viden i forhold til udvikling, strategi og branding af levesteder og kommuner.


Plangruppens levestedsundersøgelse belyser borgernes syn på kommunens identitet, livskvalitet, bosætning, demokrati og fremtid. Undersøgelsen tager afsæt i fundamentale parametre inden for bosætning og oplevet kvalitet, der handler om kommunens kendetegn, infrastruktur, natur, omgivelser, mennesker og relationer, baseret på forskning i bosætning. 

Analysen kortlægger:

  • Borgernes livskvalitet

  • Kommunens særlige identitet

  • Meninger om kommunens kvaliteter

  • Meninger om politik og inddragelse

  • Kommunens fokusområder fremadrettet

bottom of page