Plan Gruppen

 

Lufthavnsvej 1, 6400 Sønderborg

Mejlgade 35 C, 8000 Aarhus C

Tel. +45 42 64 00 41​

Send os en besked

© 2019-2020 Plan Gruppen │ Medlem af Urbaxa.org

two_guys_kajak.jpg

KOMMUNENS KENDETEGN OG KVALITETER

Undersøgelse til beskrivelse af levesteder

Hvordan er det at bo i vores kommune? Hvad oplever borgere som vores særlige kendetegn og identitet, vores styrker og eventuelle svagheder som sted at bo? Hvordan oplever borgerne serviceniveauet på de områder og tilbud, de selv er i berøring med? Hvordan ser borgerne på prioriteringer og det lokale demokrati? Kort sagt – hvordan er det at bo her i kommunen?


Netop den udfordring, har Plan Gruppen taget op og udviklet en 360 graders identitets og temperaturmåling. Udviklingen og udvælgelsen af emner har taget udgangspunkt i dels de emner, som forvaltninger på tværs af flere kommuner har en særlig interesse i at kende borgernes syn på, dels i tilgængelig forskning om bosætning og faktorer for tilfredshed med bosætning og livskvalitet.


Med denne viden i hånden, har kommuner kunnet dokumentere deres brand, se potentialer og skabe bevidsthed om borgerne syn på den lokale verdensorden og dennes udfordringer & muligheder.


Resultaterne af disse undersøgelser bruges af nogle kommuner som et tilbagevendende tjek på, om kommunens livskvalitet udvikler sig i den retning, som politikere og borgere ønsker.