two_guys_kajak.jpg

KOMMUNENS KVALITETER

CASE. DIVERSE KOMMUNER

Undersøgelse til beskrivelse af levesteder

Hvordan er det at bo i vores kommune? Hvad oplever borgere som vores særlige kendetegn og identitet, vores styrker og  svagheder ?

 

Hvordan oplever borgerne serviceniveauet på de områder, de selv er i berøring med? Hvordan ser borgerne på prioriteringer og det lokale demokrati? Kort sagt – hvordan er det at bo her i kommunen?

 

Netop den udfordring, har Plan Gruppen taget op og udviklet en 360 graders identitets- og serviceundersøgelse. Udviklingen og udvælgelsen af emner har taget udgangspunkt i dels de emner, som forvaltninger på tværs af flere kommuner har en særlig interesse i at kende borgernes syn på, dels i tilgængelig forskning om bosætning og faktorer for tilfredshed med bosætning og livskvalitet.

 

Med denne viden i hånden, har kommuner kunnet dokumentere deres brand, se potentialer og skabe bevidsthed om borgerne syn på den lokale verdensorden og dens udfordringer og muligheder.

 

Resultaterne af disse undersøgelser bruges af nogle kommuner som et tilbagevendende tjek på, om kommunens livskvalitet udvikler sig i den retning, som politikere og borgere ønsker.

Følg vores LinkedIn side, hvor vi skriver om byudvikling.