Velkommen til KomLab ©

Konceptet der understøtter byudviklingen

 
Museum Employees

Hvordan finder vi ud af det?

Hvordan finder vi ud af, hvad borgerne mener og ønsker - og hvordan skaber vi samarbejde med borgerne om løsninger i byudviklingen? Hvordan sikrer vi en byudvikling med plads til nye tanker, der kan føre vores byer sikkert ind i fremtiden?

 

Typiske problemstillinger i byudviklingen

plangruppentrafik.jpg
Modern House
Bramming - Plan Gruppen (5).jpg
Billede af Markus Spiske

Vores byer er under forandring. Flere borgere vil gerne cykle, flere kommer til at bo i vores bymidter. El-bilerne er på vej. Vi har brug for at tale om vores daglige mobilitet.

Hvordan skaffer vi viden og dialog om mobiliteten i vores kommune?

Vores husstande er blevet mindre og familier indretter sig på nye måder. Der skal være attraktive boligforhold for alle borgere. Hvordan vil vi gerne bo.

Hvordan får vi inspiration til fremtidens boliger og bliver klogere på borgerens boligønsker?

Mange bymidter er under pres. Måske vil flere gerne bo i bymidterne fremover, med nye funktioner og færre butikker.

Hvordan får vi inspiration til fremtidens levende og aktive bymidter?

Klimaforandringer påvirker os. Trods gode, danske indsatser kan kommuner samarbejde mere med borgerne i klimaindsatsen.

Hvordan inddrager vi borgerne mere i klimaspørgsmålet?

 
KomLab sætter samarbejdet i system

KomLab sætter arbejdet i system

  • Digital panel

  • Digital portal

  • Analyseløsning

  • Borgersamarbejde

 

KomLab konceptet

KomLab understøtter byudviklingen med formidling, viden, dialog og samarbejde

Formidling

Borgerportal kommunikerer mulighederne for borgerdeltagelse. Portalen samler mulighederne, giver overblik og engagerer.

Viden

Analyser af relevante, aktuelle emner for byudviklingen, med mulighed for adgang til data og rapporter i realtid

Ideer

Online og offline borgerbidrag gennem online borgerportal, undersøgelser og borgermøder, alt efter behov og proces.

Samarbejde

Online inddragelse kan sjældent stå alene. Derfor arbejder konceptet også med reel borgersamarbejde i forskellig form.

 

Fordele

KomLab inddrager borgerne, indsamler viden og samarbejder med forvaltninger om byudviklingen.

KomLab konceptet er udviklet til borgersamarbejde, med redskaber der sætter arbejdet i system og hjælper forvaltninger med svar på spørgsmål om borgernes behov og ønsker. Konceptet understøtter analyser og dialog med borgerne, fra idégenerering til samarbejde.


Kvaliteten sikres i alle faser gennem faglig rådgivning om analyser, inddragende borgerprocesser og byplanlægning.

KomLab er udviklet på basis af erfaringen fra flere hundrede gennemførte projekter for danske kommuner.

  • Valide data

  • Klare processer

  • Inddragende borgersamarbejde

  • Faglig rådgivning

 

Byggekoldserne i KomLab

familie tur

Digital Borgerpanel

Borgerpanelet fungerer som motor for strategiske borgerundersøgelser, der sikrer solide data til udvikling.

KomLab portal

Digital Borgerside

Webportal der samler kommunikationen og fungerer som platform for online ideudveksling om udvalgte temaer.

illustreret Laptop

Analyseplatform

KomLab Insite giver kommunen adgang til analysedata i realtid, gennem forud definerede undersøgelser.

Digital arbejdsliv

Borgersamarbejde

Gennem borgersamarbejder tilrettelægger vi relevante forløb der fører til involvering og ejerskab.

 

Kontakt os

Tak for din besked! Du hører fra os hurtigst muligt

Desk with Laptop
 

Kontaktpersoner

Tenna Tychsen.jpg

Tenna Tychsen, Partner

Tenna er arkitektudannet byplanlægger (MAA) og systemisk proceskonsulent med mere end 30 års erfaring fra ministerier, kommuner og konsulentbranchen. Tenna er ekspert i byplanlægning og en af branchens mest kompetente rådgivere i forhold til samarbejdet mellem borgere, politikere og myndigheder.

Plan Gruppen. Telefon +45 - 5055 9048. E-mail

Lars Lindenberg

Lars Lindenberg, Partner

Lars er direktør for Plan Gruppen og har i tre årtier arbejdet for internationale virksomhedsgrupper, NGO'er, organisationer, kommuner og ministerier. I de senere år har Lars ledet en lang række studier med fokus på bosættelse, byudvikling, erhverv og mobilitet.


Plan Gruppen. Telefon +45 - 2044 4764. E-mail