ANALYSE AF BORGERNES KLIMAPOSITION SOM REDSKAB TIL INDDRAGELSE I KLIMAKAMPEN

Viden om borgernes positioner i klimaspørgsmålet, herunder status, drivers og barrierer for bæredygtig bolig, transport og forbrug, er et vigtigt element i inddragelsen af borgene i klimaspørgsmålet. Med den rigtige viden i hånden er vejen banet for mere borgerinddragelse og handling. I forbindelse med analysen tilbyder vi et omfattede program til inddragelse af borgerne i kampen for bedre klima.

I de seneste år har klima været et af de mest diskuterede emner i verden. Selv om Danmark er et af verdens mest miljøbevidste lande, så bærer vi klimabyrden på vores skuldre gennem vores høje energiforbrug, som placerer Danmark på top-10 listen over lande med den højeste udledning af co2 pr. indbygger i verden. 

Mange borgere har med deres stemmer givet politikerne mandat til en økonomisk og teknologisk indsats, der skal bremse klimaforandringerne og værne samfundet mod følgerne. Med rapporten giver vi organisationer, stat, kommuner og regioner et redskab til borgerrettede indsatser i klimakampen.

Med Klimakompasset kortlægger vi borgernes profiler i holdning og handling og indkredser områder, hvor borgerne kan hjælpes til at gøre mere for vores klima, særligt i forhold til bolig og transport. Resultatet er en rapport, der sammenholder synspunkter og adfærd i forhold til klimaudfordringerne og giver et oplyst afsæt for det borgerrettede arbejde.

  • Hovedydelse: Rapport over borgernes klimapositioner.

  • Følgeydelse: Program/indsats til involvering af borgerne.

  • Udbytte: Viden og redskaber til borgerinddragelsen.

  • Anvendelse: I forbindelse med klimaindsatsen. 

Image by Michael Marais