top of page
El bil oplader

KLIMAKOMPAS

Borgerundersøgelse om klima, energi og bæredygtighed

Klimakomasset er en analyse af borgernes holdninger, handlinger og udfordringer i forhold til en klimavenlig livsstil, i forhold til bolig, transport og forbrug. Analysen giver input til samarbejdet med borgerne om fremme af bæredygtige løsninger.

 

Vi har et ansvar. Borgernes handlinger i forhold til bolig, transport og forbrug spiller en rolle for nedbringelsen af C02 udledningen. Derfor er synlighed omkring problemstillingerne og borgernes handlemuligheder en vigtig faktor i klimakampen. Kommunerne har en opgave i forhold til at inddrage borgere og lokalsamfund gennem viden, information og samarbejde om muligheder.

Information, aktivering og samarbejde

Hvis man tror på, at borgere kan bidrage til løsninger af klimaudfordringen, giver viden om borgernes positioner, drivkræfter og barrierer bedre muligheder for at styrke indsatserne. For eksempel i spørgsmål om energiforbrug, energirenovering af boliger, muligheder for mere bæredygtige transportvaner og for mere bæredygtigt forbrug. Analysen af borgernes orientering i klimaspørgsmålet omfatter derfor viden om drivers og barrierer for bæredygtig bolig, transport og forbrug.

Analysen omfatter blandt andet:

  • Borgernes holdninger og handlinger i forhold til klima

  • Status i forhold til transport, forbrug, bolig og energi

  • Drivere og barrierer for klimavenlig adfærd

  • Ideer til, hvad samfundet kunne gøre bedre

Kontakt os om kompas analyser

Lars Lindenberg

Lars Lindenberg

Direktør | +45 2044 4764

Lars arbejder med analyse for virksomheder, statslige organisationer og kommuner.

bottom of page