top of page
Billede af Markus Spiske

KLIMAKOMPAS

Borgerundersøgelse omhandlende klima, energi og bæredygtighed

Analyse af borgernes holdninger, handlinger og udfordringer i forhold til bolig, transport og forbrug, som input til bæredygtige løsninger, information, stimulering og samarbejde.

Vi har et ansvar. Borgernes handlinger i forhold til bolig, transport og forbrug spiller også en rolle for nedbringelsen af C02 udledningen. Derfor er synlighed omkring borgernes handlemuligheder en vigtig faktor i klimakampen. Kommunerne har en opgave i forhold til at inddrage borgere og lokalsamfund i bæredygtige løsninger gennem viden, information og samarbejde om muligheder.

Aktivering gennem viden og dialog

Hvis man tror på, at borgere, boligejere, bygherrer og virksomheder sammen kan bidrage til løsninger af klimaudfordringen, giver dialog og samarbejde muligheder for at styrke indsatserne. For eksempel i spørgsmål om energirenovering i ejer- og lejeboliger, nye transportmuligheder og transportvaner og muligheder for bæredygtigt forbrug. Vi kan desuden bistå med aktørsamarbejde gennem dialog-grupper og workshops.


Viden om borgernes status og orientering i klimaspørgsmålet er et vigtigt element i inddragelsen i klimaspørgsmålet. Dette omfatter viden om drivers og barrierer hos borgerne for bæredygtig bolig, transport og forbrug. Analysen hjælper med at bane vejen for en forstærket aktivering af borgerne i klimaspørgsmålet.


Analysen omfatter blandt andet:

Borgernes holdninger og handlinger i forhold til klima

Status i forhold til transport, forbrug, bolig og energi

Drivere og barrierer for klimavenlig adfærd

Ideer til, hvad man som borger kan gøre og hvad samfundet kunne gøre

KLIMAKOMPAS: Service
bottom of page