i

Klima og energi

Klima på dagsordenen

Selv om vi gerne ser på Danmark som et miljøbevidst land, er vi blandt de lande i verden, som har den højeste udledning af co2 pr. indbygger. Efter vores opfattelse har politikere, forskere, myndigheder, erhvervsliv og borgere har et fælles ansvar for nedbringelsen af co2. Som udgangspunkt vil teknologi og strukturer omkring energiproduktion og energiforbrug spille en afgørende rolle i indsatsen mod klimaforandringerne.


Borgernes handlinger i forhold til bolig, transport og forbrug må ligeledes forventes af spille en betydelig rolle, hvis samfundets mål for nedbringelsen af c02 udledningen skal nås. Derfor er synlighed omkring borgernes handlemuligheder en vigtig faktor. På det punkt mener vi kommunerne har en opgave i forhold til at inddrage borgere og lokalsamfund i bæredygtige løsninger gennem viden, information og samarbejde om muligheder.


Analyse af klimaprofiler


Viden om borgernes status og orientering i klimaspørgsmålet er et vigtigt element i inddragelsen i klimaspørgsmålet. Særligt vigtigt er viden om drivers og barrierer for bæredygtig bolig, transport og forbrug. Med vores klimaprofilanalyse er vejen banet for en forstærket indsats i klimakampen.

Inddragelse og dialog med aktører


Hvis man tror på, at borgere, boligejere, bygherrer og virksomheder kan bidrage til løsninger af klimaudfordringen, giver netop dialog og inddragelse mulighed for at styrke indsatserne. For eksempel i spørgsmål om energirenovering i ejer- og lejeboliger, nye transportmuligheder og transportvaner og muligheder for bæredygtigt forbrug. Plan Gruppen tilbyder aktørsamarbejder gennem mikrouniverser, dialoggrupper og workshops.