i

KLIMA OG ENERGI

Analyse af borgernes klimaprofil

I de seneste år har klima været et af de mest diskuterede emner i Danmark og resten af verden. Selv om Danmark er et af verdens mest miljøbevidste lande, er Danmark på top-10 listen over lande med den højeste udledning af co2 pr. indbygger i verden.

Ikke kun forskere, erhvervsliv, stat og kommuner har et ansvar for nedbringelsen af co2. Borgernes handlinger i forhold til bolig, transport og forbrug spiller ligeledes en stor rolle. Her mener vi kommunerne har en vigtig opgave i forhold til at inddrage borgere og lokalsamfund i klimakampen. Blandt andet gennem samarbejde, information og bevidstgørelse af handlingsmuligheder. 


Viden om borgernes positioner i klimaspørgsmålet, herunder status, drivers og barrierer for bæredygtig bolig, transport og forbrug, er et meget vigtigt element i inddragelsen af borgene i klimaspørgsmålet. Med vores klima profilanalyse er vejen banet for en forstærket inddragelse af borgerne og lokalsamfundet i klimakampen.

Produktnavn: Klimaprofil

Analysen omfatter bl.a. andet viden om borgernes:

Holdninger

Forbrug

Transportformer

Boligens energiforhold

Drivers og barrierer

Segmenter ift. klima