Plan Gruppen

 

Lufthavnsvej 1, 6400 Sønderborg

Mejlgade 35 C, 8000 Aarhus C

Tel. +45 42 64 00 41​

Send os en besked

© 2019-2020 Plan Gruppen │ Medlem af Urbaxa.org

BORGERNE MED I KLIMAKAMPEN

Skal Danmark i mål med ambitionerne om bedre klima? Hvordan får vi borgerne ind i kampen og hvordan målretter vi indsatser og kommunikation om klima?

KLIMAKOMPAS

Ydelse

Undersøgelse og rapport, der kortlægger borgernes klimaprofil, i forhold til holdninger og handlinger.

Udbytte

Der gives et oplyst grundlag for information, dialog og indsatser til bevidstgørelse og handlemuligheder. Slutmålet er borgere der bidrager til øget bæredygtighed gennem egne handlinger, men også giver opbakning til de samfundsmæssige, strukturelle beslutninger.  

Anvendelse

Kan anvendes i forbindelse med udvikling eller omsætning af samfundsmæssige klimastrategier. 

Beskrivelse

Plan Gruppen har udarbejdet en metode til kortlægning af borgernes rolle i klimaforandringerne, så kommuner og andre myndigheder kan få et redskab til den nødvendige dialog og indsats. Med Klimakompasset undersøges på hvilke områder og i hvilken grad borgerne er klimaansvarlige og indkredse områder, hvor borgerne kan blive bedre til at passe vores klima. Resultatet er en analyse, der belyser og sammenholder borgernes synspunkter, adfærd og ståsted i forhold til klimaudfordringerne. Gennem undersøgelsen tegner vi befolkningens klimaprofil, så kommunen har et oplyst afsæt for videre information, dialog og indsats til aktivering af borgerne i klimaspørgsmålet.

Baggrund
Aldrig før i historien har der været en så stor ubalance mellem menneskeheden og klodens natur. Menneskers forbrug belaster vores økosystemer, naturlige ressourcer og klimabalance. Det er grunden til, at flere og flere eksperter slår alarm. Konsekvenserne er ikke kun stigende temperatur på verdensplan, men også smeltende gletsjere, oversvømmelser, tørke og andre naturkatastrofer, som kraftige storme hen over landegrænserne. Selvom naturlige årsager er medvirkende til at skabe klimaforandringerne, er det ifølge eksperter først og fremmest vi mennesker, der er ansvarlige for den hastige klimaforandring, vi nu oplever. 

I de seneste år har emnet klima været et af de mest diskuterede over hele verden. En del af verdensbefolkningen er blevet aktiv og ser sig som medansvarlige for problemet. Ligeledes i Danmark er emnet klima aktuelt som aldrig før. Selv om vi som nation kunne siges at være et af verdens mest miljøbevidste lande, så bærer vi også klimabyrden på vores skuldre. Som nation og som borgere. Alligevel er klimaproblemet ikke et problem, hver enkelt borger kan løse individuelt. Klimaforandringen er et problem, der kun kan løses i fællesskab, gennem information, dialog, adfærd, innovation og regulering. Derigennem kan vi fællesskab løfte ansvaret.