Plan Gruppen boligudvikling (1).jpg

FRA GHETTO TIL ATTRAKTIV

CASE. AABENRAA KOMMUNE & SALUS

Fra ghetto til attraktiv bydel i Aabenraa

Samarbejde om bydelsudvikling og boligsocial indsats i Høje Kolstrup. Høje Kolstrup i Aabenraa har været på Ghetto-landkortet flere gange, men i dag er det lykkedes at skabe en attraktiv bydel, som beboerne er stolte af at bo i. En massiv samskabende indsats med gennemførelse af fysiske og sociale helhedsplaner samt områdefornyelse har skabt udvikling i bydelen.

Udviklingen frem til i dag er drevet af et samlet stærkt engagement lige fra borgmester, politisk styregruppe, fagfolk fra kommune og boligorganisationer til områdets beboere og foreningsliv. Gennem workshops, kompetenceudvikling af nøglepersoner i området og et stærkt fokus på at få beboernes ressourcer i spil og på at organisere samarbejdet mellem bydelens netværk er det lykkedes at holde fast i den røde tråd i udviklingen.

Det er lykkedes at organisere lokale borgere på tværs af bydelens almene boliger og parcelhusene. Forskellige grupper tager sig af udvikling og aktiviteter på forskellige måder. Således arbejder borgere fra hele bydelen sammen om trivsel og aktivitet. Med den vedholdende og aktive indsats har bydelen skabt et samlende bydelscenter med ny dagligvarebutik, aktivitets- og kulturhus samt nye aktive udearealer, der tiltrækker borgere fra hele Aabenraa til årlige tilbagevendende events. 

Følg vores LinkedIn side, hvor vi skriver om byudvikling.