Finansiering

Bistand til fondsansøgninger

Vi hjælper med at skaffe midler til udviklingsprojekter fra fonde og offentlige midler. Vores hitrate på ansøgninger er baseret på solid erfaring med fondsansøgninger til byudvikling fra ministerier og fonde. Vi forbereder ansøgningen og til større projekter organiserer vi gennemførelsen af udviklings- forsøgsprojekter.

Gennem årene har vi rejst betragtelige midler til kommuner og boligorganisationer til bydelsudvikling, områdeudvikling, sociale og fysiske helhedsplaner samt forsøg med nye samarbejdsformer i byfornyelsen, samt økonomiske midler til organisering af beboerdemokrati.


Vi udarbejder ansøgningen, kan organisere samarbejdet i ansøgningsfasen og bistå med forsøgsledelse.

Eksempler på projekter, der opnås økonomiske midler til

  • Bydelsudvikling

  • Områdeudvikling

  • Sociale- og fysiske helhedsplaner

  • Forsøg med nye samarbejdsformer i byfornyelsen 

  • Organisering af beboerdemokrati

Finansiering