top of page
Byudvikling.png
Beskrivelser af bymidters arkitektur og særlige identitet

Attraktive byer er steder, hvor det er lykkes at omsætte kvaliteter til noget unikt, der giver værdi for borgerne. I byplanlægningen hjælper vi med at skabe klarhed over og forståelse for, hvad der skaber en attraktiv by med fokus på bymiljø, mennesker og liv. Vi samarbejder med JWH Arkitekter om kortlægning og beskrivelse af byers identitet og attraktivitet.

I vores registrering iagttager, vurderer og belyser vi byer og bymidters identitet, deres byliv og virksomhed i bred forstand samt deres attraktivitet. Registreringen danner grundlag for en beskrivelse af de enkelte byers arkitektoniske karakteristika, styrker, svagheder og potentialer inden for hver af temaerne:

  1. Stedsidentitet

  2. Monumenter- og bylivsdynamoer

  3. Bebyggelsen

  4. Byrummets attraktivitet


Desuden beskrives en sammenfattende analyse byens identitet, attraktivitet og liv.

Omfang og detaljeringsgrad af kortlægningen afklares med kommune i forhold til opgavens formål. Således har vi mulighed for at tilrettelægge en overordnet screening af flere byer, hvor formålet kan være at udpege særlige identitet til sammenligning, eller vi kan gå i dybden med en detaljeret kortlægning af bygningstypologier i en bymidte.

Se eksempel på screening af 31 bymidter – Publikation for Region Syddanmark (udgivelse 6)

Kontakt os om udvikling og planlægning

Tenna Tychsen.jpg

Tenna Tychsen

Byplanlægger | tt(@)plangruppen.dk | +45 5055 9048

Tenna er byplanlægger (MAA) og certificeret systemisk proceskonsulent med erfaring fra ministerier, kommuner og konsulentbranchen. Tenna har gennem tre årtier medvirket til udviklingen af flere byudviklingspolitikker samt udført adskillige større offentlige udviklings- og planlægningsprojekter.


Tenna er desuden forfatter / medforfatter til en række faglige publikationer om byudvikling. 

bottom of page