top of page
Billede af ThisisEngineering RAEng

Analyser og evidens til beslutninger

Den rigtige analyse kan betyde forskellen mellem gode og mindre gode beslutninger.

Gennem pålidelige metoder hjælper vi beslutningstagere til viden, indsigt og overblik. 

Vi benytter kvantitative og kvalitative metoder - online undersøgelser, telefoninterviews, online interviews, fokusgrupper og workshops.

VIDENSBEHOV

Vi afdækker jeres vidensbehov

Den rigtige viden er afgørende for organisationens beslutninger, forudsat den er korrekt, gennemskuelig og operationel. Sammen med jer beskriver vi behovet for viden - om hvad, til hvilket formål, hvor ofte og til hvem.

METODEUDVIKLING

Vi udvikler undersøgelser

Vores service på udviklingsområdet omfatter rådgivning om undersøgelsesmetoder, udvikling af planer for dataindsamling, spørgeskemaer og interviewguides, projektplanlægning samt test og kvalitetssikring af metoder og spørgerammer.

DATAINDSAMLING

Vi indsamler data

Vi gennemfører årligt dataindsamling over for mange tusinde respondenter. Dataindsamlingen kan have forskellige former, herunder e-mail distribuerede undersøgelser, tablets / on location svar, telefoninterviews, fokusgrupper eller observationer.

RAPPORTERING

Vi analyserer og rapporter

Vores motto er "Rettidig og relevant viden". Vores service omfatter analyse, forståelse og formidling af data til brugbar viden. Fra faktuelle data til analyser og rapporter. Har du brug for kontinuert viden om vaner, kendskab, holdninger eller tilfredshed, leverer vi rapportering i realtid.

TRACKING

Vi hjælper dig med at være ajour

Nogle gange har man brug for viden løbende - enten fordi man gerne vil være ajour med den nyeste udvikling, eller fordi man har behov for at følge tendenser over en længere tidsperiode. I begge tilfælde er en "tracking" løsning svaret - så du kan følge data og tendenser på dit område. Vi udvikler små og store trackingprojekter med uafbrudt dataindsamling over mange år.

PANELER

Vi opretter, administrerer og anvender paneler

En af vores særlige kompetencer er drift af online paneler. Gennem skræddersyede paneler kan vi give dig adgang til viden om den målgruppe, som er vigtig for jeres organisation. Vi har mange års erfaring med digitale paneler som borgerpaneler, kundepaneler, brugerpaneler og ekspertpaneler.

SPECIALLØSNINGER

Vi udvikler researchløsninger til særlige behov

Vores arbejde sig altid om den unikke kundes ambitioner og udfordringer. For at understøtte kunders særlige behov for undersøgelser og rapportering, udvikler vi også gerne løsninger på komplicerede behov, som kan klare de fleste udfordringer.

INTERNATIONALE SURVEYS

Vi skaffer viden på tværs af grænser

Gennem vores internationale adgang til millioner af svarpersoner, kan vi løse surveyopgaver på tværs af landegrænserne - endda med stor præcision regionalt og målgruppemæssigt. Vores samarbejde rækker ud til alle dele af verden.

Løsninger med kunden i centrum

Vi har erfaring med mange forskellige typer af undersøgelser, dokumentation og målinger. Vi kan indhente viden om såvel børn, familier, ældre og studerende, ledere og iværksættere. Vi kan oprette systemer til ledelses information, udforme real time dashboards og fremlægge rapporter for myndigheder og politikere. Uanset formen, har vores løsninger altid kundens behov og ønsker i centrum.

Befolkningsmålinger

Borgermålinger / Brugermålinger

Borgerpaneler / Brugerpaneler

Brugerprofilering

Bæredygtighedsmålinger

Evalueringer

Familieinterviews

Fokusgrupper

Interviews af særlige målgrupper

Kvalitetsmålinger

Levestedsmålinger

Målinger via E-boks

NPS-studier

Observationer

Rekruttering til fokusgrupper, møder eller workshops

Statistiske analyser

Tilfredshedsmålinger

Workshops

Billede af ThisisEngineering RAEng
bottom of page