ERHVERVSLIVETS FOKUS

CASE. DIVERSE KOMMUNER

Undersøgelser til kommunal erhvervsudvikling

Kommuner har mange muligheder for at fremme den lokale erhvervsudvikling. Med afsæt i viden om erhvervslivets udfordringer, behov og oplevelser, hjælper vi kommuner i den målrettede indsats for et attraktivt erhvervsklima.

Selvom erhvervslivet og det offentlige har brug for at samarbejde, er erhvervslivets primære fokus sjældent den kommunale sagsbehandling eller rådgivning. Virksomheder er langt oftere optaget af forretningsmæssige udfordringer, der er afgørende for virksomhedens drift og vækst. Det handler om strategi, produktudvikling, markedsføring, digitalisering, HR udvikling, rekruttering, finansiering og meget mere.

Kommunal eller anden offentlig erhvervsrådgivning er mest relevant, når den tager udgangspunkt i virksomhedernes behov for bedre løsninger, sparring eller samarbejde. Ikke ved at skære alle virksomheder over en kam, med ved at erkende forskellige behov hos forskellige brancher, stadier og størrelser.

Netop disse ting, har Plan Gruppen hjulpet flere kommuner med at afdække, så samarbejdet og indsatsen for optimale erhvervsforhold yderligere kunne målrettes.

Følg vores LinkedIn side, hvor vi skriver om byudvikling.