ANALYSE AF KOMMUNENS ERHVERVSKLIMA

Hvordan kan det blive nemmere at drive virksomhed i kommunen? 

Effektivt samarbejde med erhvervslivet har betydning for samfundets vækst, beskæftigelse og offentlig velfærd. Når kommuner og andre myndigheder vil tilbyde det mest relevante samarbejde og de bedst mulige rammer for udviklingen af det lokale erhvervsliv, sker det bedst på et grundlag af solid viden og gensidig dialog.

Plan Gruppen kortlægger erhvervslivets udfordringer, interesser og behov, så kommuner og andre myndigheder kan målrette deres indsats over for virksomheder og erhvervsliv. Både i forhold til strategier, konkrete tilbud for erhvervsfremme og i forhold til daglig kontakt og myndighedsbetjening

Plan Gruppens Erhvervskompas er et sortiment af undersøgelser og processer, der kan gennemføres enkeltvis eller i kombination. Med tilrettede undersøgelser kortlægger vi udfordringer, interesser og behov, undersøger myndighedsbetjeningen og giver bistand til dialogen med erhvervslivet, så kommuner kan prioritere og målrette indsatsen over for lokalområdets erhvervsliv.
 

  • Tema 1 / Erhvervsklima og tilfredshed generelt

  • Tema 2 / Behovsafdækning ift. erhvervsfremme m.v.

  • ·Tema 3 / Teknisk sagsbehandling og myndighedsbetjening

  • Tema 4 / Dialog-proces med ledelsen i større el. vigtige virksomheder

​​

Møder eller fokusgrupper: Efter gennemførte undersøgelser kan der følges op med uddybende møder, fokusgrupper eller workshops. Vi har stor erfaring i møder med erhvervslivet og kan støtte kommunen i denne proces.

  • Ydelse: Undersøgelser og dialoger der giver indblik i erhvervslivets tilfredshed, udfordringer og behov.

  • Udbytte: Evidensbaseret prioritering og målretning af indsatsen over for erhvervslivet til gavn for tiltrækning og fastholdelse af arbejdspladser. 

  • Anvendelse: Politikudvikling, budget- og strategiprocesser og i udviklingen af konkrete erhvervsinitiativer.

Plan Gruppen

 

Lufthavnsvej 1, 6400 Sønderborg

Mejlgade 35 C, 8000 Aarhus C

Tel. +45 42 64 00 41​

Kontakt os

© 2019-2020 Plan Gruppen │ Medlem af netværket Urbaxa │ Selskabsoplysninger  │ Persondatapolitik

  • LinkedIn
  • Twitter