ERHVERVSKOMPASSET: ANALYSER AF KOMMUNENS ERHVERVSKLIMA

Hvordan kan det offentlige bidrage til, at det bliver nemmere at drive virksomhed, skabe arbejdspladser og vækst? Med afsæt i viden om erhvervslivets og forskellige branchers udfordringer, behov og oplevelser, hjælper vi kommuner og andre myndigheder i indsatsen for et godt erhvervsklima.

 

Positivt og effektivt samarbejde mellem erhvervsliv og myndigheder har betydning for beskæftigelse og velfærd. Når kommuner og andre myndigheder vil tilbyde det bedst mulige samarbejde med erhvervslivet, sker det bedst på et grundlag af solid, troværdig viden og gensidig dialog.

Plan Gruppen kortlægger erhvervslivets udfordringer, interesser og behov, som gør det muligt at målrette indsatsen over for erhvervslivet. Det være sig i forhold til opdatering af erhvervsstrategier, konkrete tilbud for erhvervsfremme og i forhold til kontakt og myndighedsbetjening.

Plan Gruppens Erhvervskompas er et sortiment af undersøgelser og processer, der skræddersys og kan gennemføres enkeltvis eller i kombination. Med tilrettede undersøgelser kortlægger vi udfordringer, interesser og behov, undersøger myndighedsbetjeningen og giver bistand til dialogen med erhvervslivet, som gør det muligt at prioritere og målrette.

 

Hele erhvervslivet eller en udvalgt branche? Vi tilbyder ydelser der omfatter alle virksomheder i et område og undersøgelser der er målrettet særlige brancher eller segmenter.

 

Mulighederne for segmentering omfatter:

 • Kommune eller klynge af kommuner

 • Geografiske delområder i en kommune

 • Udvalgt efter branche

 • Udvalgt efter størrelse

 • Udvalgt efter alder

 

Erhvervskompasset omfatter:

 • Tema 1 / Erhvervsklima, kontakt og tilfredshed

 • Tema 2 / Behovsafdækning ift. erhvervsfremmeindsats

 • Tema 3 / Teknisk sagsbehandling og myndighedsbetjening

 • Tema 4 / Dialogmøder med ledelsen i vigtige virksomheder

​​

Møder eller fokusgrupper: Efter gennemførte undersøgelser kan der følges op med uddybende møder, fokusgrupper eller workshops. Vi har stor erfaring i møder med erhvervslivet og kan støtte kommunen i denne proces.

 • Ydelse: Undersøgelser og dialoger der giver indblik i erhvervslivets tilfredshed, udfordringer og behov.

 • Udbytte: Evidensbaseret prioritering og målretning af indsatsen over for erhvervslivet til gavn for tiltrækning og fastholdelse af arbejdspladser. 

 • Anvendelse: Politikudvikling, budget- og strategiprocesser og i udviklingen af erhvervsstrategier og erhvervsinitiativer.

Edited Image 2016-03-05 11-21-57