Plan Gruppen

 

Lufthavnsvej 1, 6400 Sønderborg

Mejlgade 35 C, 8000 Aarhus C

Tel. +45 42 64 00 41​

Send os en besked

© 2019-2020 Plan Gruppen │ Medlem af Urbaxa.org

OVERBLIK MED ERHVERVSKOMPAS

Hvordan er det at drive virksomhed i kommunen? Hvor relevante er kommunens tilbud inden for erhvervsfremme? Hvor godt fungerer myndighedsbetjeningen?

ERHVERVSKOMPAS

Ydelse

Et sortiment af undersøgelser og virksomhedsdialoger, der omhandler erhvervsklima i bred forstand: rammer, service, sagsbehandling, behov og initiativer.

Udbytte

Indblik i erhvervslivets tilfredshed, udfordringer, interesser og behov, så  myndigheder kan prioritere og målrettet indsatsen over for virksomheder og erhvervsliv til gavn for arbejdspladser og samfund. 

 

Anvendelse

Rapporten kan bruges i budgetprocesser, strategiprocesser, kommunikation & branding og som grundlag for udvikling af politikker og initiativer til erhvervslivet. Gennem gentagelser følges effekten af indsatser. 

Beskrivelse

Effektivt samarbejde med erhvervslivet har betydning for kommunens økonomi, beskæftigelse og velfærd. Når kommuner vil tilbyde det mest relevante samarbejde og de bedst mulige rammer for det lokale erhvervsliv, sker det bedst på et grundlag af viden og dialog. Godt samarbejde mellem erhvervsliv og myndigheder er så vigtigt, at det ikke kan overlades til fornemmelser eller "som vi plejer".

Plan Gruppens Erhvervskompas består af et sortiment af undersøgelser og processer, der kan gennemføres enkeltvis eller i kombination. Med Erhvervskompas kortlægger vi udfordringer, interesser og behov, undersøger myndighedsbetjeningen og går i dialog med erhvervslivet, så kommuner kan prioritere og målrettet indsatsen over for områdets virksomheder og erhvervsliv
 

Tema 1 / Erhvervsklima generelt

Denne undersøgelse er udviklet til at indgå i det arbejde kommunen udfører, med henblik på at tilbyde de mest hensigtsmæssige rammer for erhvervslivet. Rapporten i undersøgelsen sætter tal på tilfredshed med erhvervslivets generelle rammer, samt tilbagemeldinger på ydelser og kontaktpunkter. Undersøgelsen omfatter flere virksomheder end de typiske branchemålinger, og skelner mellem generelt image og konkrete oplevelser i samarbejdet. Ydelsen består af en undersøgelse, der afsluttes med en kommenteret rapport.

 

Tema 2 / Behovsafdækning

Denne undersøgelse er udviklet med henblik på at tilbyde den mest relevante erhvervsfremme og rådgivning over for erhvervslivet. Behovsundersøgelsen afdækker virksomhedernes behov for rådgivning, sparring og erhvervsfremmende aktiviteter. Kommunen får gennem undersøgelsen et redskab til at målrette indhold, markedsføring og indsatser. Undersøgelsen omfatter flere virksomheder end de typiske branchemålinger og består af en undersøgelse, der afsluttes med en kommenteret rapport.

 

Tema 3 / Teknisk sagsbehandling og myndighedsbetjening

Teknisk sagsbehandling omfatter de lidt større kommunale sager om byggeri, veje, vand, miljøtilsyn eller lokalplaner. Typisk sager med et forløb, af større eller mindre kompleksitet. Undersøgelsen Teknisk sagsbehandling kortlægger virksomhedernes oplevelse af processen og samarbejdet, med henblik på afstemning af forventninger og samarbejdsprocessen. Vi tager i undersøgelsen udgangspunkt i helt konkrete sager, som udgangspunkt for virksomhedens feedback. Ydelsen består af en undersøgelse (telefon kombineret med e-mail), der afsluttes med en kommenteret rapport.

 

Fokusgrupper, Rundbordsmøder eller Workshops

Efter gennemførelse af undersøgelser, kan vi med fordel følges op med rundbordsmøder eller workshops for virksomheder, målrettet de særlige fokusområder, der efter aftale skal arbejdes med.

Vi har erfaringen

Hos Plan Gruppen er erhvervsklima ikke bare teori og regneark, men noget vi kender til fra praksis. De medarbejdere i Plan Gruppen, som arbejder med erhvervsklima, ved hvad de taler om. Vores team har både ledelseserfaring fra erhvervslivet og underviser på CBS og diverse universiteter i strategi og ledelse.