top of page
Transportbånd

ERHVERVSKOMPAS / ERHVERVSKLIMA

Analyser til bedre erhvervssamarbejde

Analyser af erhvervsklima der kortlægger erhvervslivets udfordringer og behov, så kommunen kan målrette den offentlige erhvervsindsats, tilbud og strategier. Brugerundersøgelser af erhvervsklima, erhvervsservice og erhvervsfremme kan have relevans i hele spekteret af styringen, fra planstrategi til handlingsplaner. 

Samarbejde mellem erhvervsliv og myndigheder har stor betydning for beskæftigelse og velfærd. Når kommuner og andre myndigheder vil tilbyde det bedst mulige samarbejde med erhvervslivet, sker det bedst på et grundlag af viden og dialog. Plan Gruppen har mange års erfaring med at kortlægge erhvervslivets behov, fokus og udfordringer, så kommunen kan målrette indsatsen så den bedst muligt matcher erhvervslivets behov. Det være sig i forhold til erhvervsstrategier, tilbud for erhvervsfremme eller i forhold til rådgivning og myndighedsbetjening.


Erhvervsanalyser kan målrettes:

En kommune eller kommunale klynger

Hele kommunens erhvervsliv

Geografiske områder

Udvalgt efter branche

Udvalgt efter størrelse

Udvalgt efter selskabsalder


Analyserne kan omfatte:

Tema 1 / Erhvervsklima, kontakt og tilfredshed

Tema 2 / Behovsafdækning ift. erhvervsfremmeindsats

Tema 3 / Teknisk sagsbehandling og myndighedsbetjening

Tema 4 / Dialog møder med ledelsen i vigtige virksomheder

Kontakt os om kompas analyser

Lars Lindenberg

Lars Lindenberg

Direktør | +45 2044 4764

Lars arbejder med analyse for virksomheder, statslige organisationer og kommuner.

bottom of page