Digital Borgerside

Webportal der fungerer som platform for online information og ideudveksling om udvalgte temaer.

Den Digitale Borgerside er et online samlingspunkt for større projekter med borgerinddragelse. Sidens funktion tilpasses behovet. Siden præsenterer informationer om projektet sammen med mulighederne for at involvere sig. Herunder tilmelding til panel, omtale af arbejdsgrupper eller borgermøder sammen med fora for ideudveksling og meningstilkendegivelser. Borgersiden er uafhængig af kommunens hjemmeside og skal således ikke ”kæmpe om pladsen” med de kommunale pligtinformationer, men kan udbrede sig uhindret med de aktuelle projekter.

KomLab portal