Plan Gruppen deltidsbolig

DELTIDSBOSÆTNING STYRKER LOKALSAMFUNDET

FORSKNING VED PLAN GRUPPEN STØTTET AF ERHVERVSMINISTERIETS LANDDISTRIKTSPULJE

En deltidsbolig eller flexbolig er mere end et fritidshus. Borgere med bolig nr. 2 ønsker at være en del af det lokale hverdagsliv. De betegner sig selv som borgere med to hjem.

De første resultater fra Plan Gruppens undersøgelse, der blev igangsat sommeren 2018 sammen med Langeland og Tønder Kommuner for at finde ud af om deltidsbosætning bidrager til lokal udvikling, peger i positiv retning. I artikler og interviews om flexboliger træder negative konsekvenser ofte i forgrunden. Det er bekymringer om mørke vinduer i gaderne og forringelse af byliv og service. Plan Gruppens undersøgelse, der belyser fastboende og deltidsborgernes oplevelser og holdninger, giver indblik i, hvordan bolig nr. 2 modsat giver tilskud til den lokale udvikling.

Ønsket om livskvalitet driver efterspørgslen.

Undersøgelsen viser bl.a., at bolig 2 borgere er potentielle fuldtidsborgere. En del bolig 2 borgere vælger at flytte til og mange overvejer muligheden for at flytte til. Bolig 2 borgere er ambassadører for det gode liv, som de mener at finde i de lokalsamfund, de har valgt. Fastboende mener i høj grad, at køb af flexbolig er et investeringsobjekt som fritidsbolig eller udlejning. Modsat udtrykker bolig 2 borgere ønske om et dagligdagsliv, der adskiller sig væsentligt fra en flygtig sommerhuslivsstil. De fleste anvender huset året rundt. Man låner huset ud til familie og venner, man lejer helst ikke ud.

Investeringer kommer de lokale til gode. Boliger renoveres langt overvejende af lokale håndværkere. Ca. 30 % af bolig 2 borgerne i både Langeland og Tønder Kommune har renoveret deres bolig for over 200.000 kr. Fastboende er bevidste om at bolig 2 borgerne investerer mange penge i deres huse. Bolig 2 borgerne ønsker at bidrage lokalt og benytter sig af lokale tilbud. ”En del af det at føle sig hjemme er at deltage i lokalsamfundet og benytte de lokale tilbud”. Mange flere resultater beskrives de næste måneder i et inspirationskatalog til interesserede kommuner, med input til overvejelser og strategier omkring bosætning og tiltrækning af bolig 2 borgere.

Projektet er afsluttet. 

Hvis du vil vide mere:

 

Rådgivning eller bistand til at arbejde strategisk med deltidsbosætning - så læs her.