DELTIDSBOLIG RAPPORT

Bolig 2 - en del af den moderne landsby resumé

Plan Gruppen yder rådgivning og bistand til udvikling af bolig 2 strategier og indsatser. Vi hjælper kommuner med at skabe klarhed over kommunens bolig 2 / fleksbolig strategi og med at styrke målretningen af indsatser og udvikling i yderområder.

 

Læs mere og kontakt os for en dialog om lokal udvikling gennem bolig 2.

 

Plan Gruppen har gennemført et forskningsprojekt under Erhvervsstyrelsens Landdistriktspulje om deltidsbolig og deltidsbosætning. Formålet var at undersøge hvordan deltidsbosætning påvirker lokalsamfundet og hvad der udgør det gode deltidsliv. Blev gennemført i samarbejde med Tønder og Langeland kommuner.

---------------------------------

Hovedkonklusioner 

Er deltidsbosætning og deltidsborgere et tilskud til yderkommunerne? Det korte svar er ja. Men kommuner undervurderer deltidsboligernes potentialer og lokalsamfundene er ikke tilstrækkeligt bevidste om, hvad deltidsborgerne kan tilføre gennem initiativer og nytænkning. Der er væsentlige potentialer i deltidsbosætning i landets yderkommuner. I særdeleshed, hvor der er er god livskvalitet, men hvor huse står tomme, og hvor det er svært at opretholde permanent bosætning. 

En deltidsbolig er mere end et fritidshus.
Deltidsborgerne ønsker at være en del af det lokale hverdagsliv. Deltidsborgere beretter i rapporten om ønsker til et dagligliv, der adskiller sig væsentligt fra en flygtig sommerhuslivsstil. Uanset om de køber det tomme hus i landsbygaden eller landlige omgivelser, interesserer de sig for lokalsamfundet og de ønsker at bidrage med det de kan som deltidsborgere. 
 
Investeringer der kommer lokale håndværkere til gode.
Boligerne renoveres af lokale håndværkere. Hele 30 % i både Langeland og Tønder Kommune har renoveret deres deltidsbolig for over 200.000 kr. gennem lokale håndværkere. Deltidsborgerne investerer ikke primært i mursten, men i livskvalitet.
 
Ny viden om deltidsborgernes og lokalsamfundenes kontakt med hinanden.
Rapporten går tæt på både deltidsborgerne og borgernes kontakt med hinanden. Gennem interviews sætter begge sider egne ord på deres oplevelser. Deltidsborgerne føler sig i høj grad velkommen og er interesserede i at skabe relationer til fastboende. Borgerne er positivt indstillede over for deltidsborgerne og beskriver dem som en gevinst for lokalsamfundet, men borgerne er ikke udpræget kontaktsøgende og heller ikke bevidste om, med hvilke motiver deltidsborgerne køber de tomme huse. 

Deltidsborgere er potentielle fuldtidsborgere.
Meget tyder på, at kommunerne med fordel kan stimulere tiltrækning deltidsborgere i bestræbelserne på at få flere tilflyttere til yderområder. En del deltidsborgere vælger at blive fastboende, og 4 ud af 10 deltidsborgere overvejer muligheden for at flytte til inden for en kortere eller længere tidshorisont.

Deltidsboliger kan berige, men kan ikke redde lokalsamfundene.
Deltidsboliger kan ikke forhindre fremskredne skrumpetendenser i nedslidte landsbymiljøer, men de kan bidrage til at reducere nedrivningen af tomme huse og til at skabe liv i lokalsamfundene, give omsætning såvel på boligmarkedet, hos håndværkere og andre lokale erhverv. 

Copyright 2019 Plan Gruppen. Citater eller brug af indhold med henvisning til Plan Gruppen.