DELTIDSBOLIGER ER EN MULIGHED FOR UDVIKLING

Deltidsboliger kan bidrage til bæredygtig områdeudvikling. 


Plan Gruppen tilbyder rådgivning, viden og inspiration til kommuner om områdeudvikling på grundlag af deltidsbolig og fleksbolig. Vi rådgiver om målgruppen for deltidsboliger og om indsatser kommunen og det lokale erhvervsliv kan bidrage med, for at tiltrække flere eller bedre deltidsborgere.

 

Der er et stort potentiale i deltidsborgere, som mulige nye fastboende borgere i yderkommunerne. Det viser vores rapport ”Bolig 2 som en del af den moderne landsby”, som vi udgav i 2019. Mange deltidsborgere overvejer nemlig at flytte fast til deres deltidsbolig / fleksbolig inden for en kortere eller længere tidshorisont. De har bevidst valgt det traditionelle sommerhus fra, fordi de betragter deres fleksbolig som hjem nr. 2, der skal tilbyde dem et hverdagsliv. Deltidsborgerne investerer i livskvalitet og medvirker samtidig til forbedring af den fysiske kvalitet i lokalsamfundene, når de renoverer deres huse. 


Hvis kommunen ønsker at udnytte potentialerne i deltidsbosætningen, kan en bolig 2 strategi vise sig at være et godt redskab på vejen til afklaring og målrettet indsats. Det er en god idé at hvilke deltidsborgere/målgrupper regionen og kommunen tiltrækker og hvilke kvaliteter de går efter. Det viser sig nemlig at deltidsborgere der fx søger til Tønder og marsken og dens historie prioriterer andre kvaliteter end deltidsborgeren, der søger til Langelands bløde landskab og natur. Kommunen kan med stor fordel inddrage lokale borgere, erhvervsliv og nuværende deltidsborgere i udarbejdelsen af en strategi for at få kendskab til målgruppen, der tiltrækkes af kommunens og lokalsamfundenes kvaliteter. 

Ydelser:

  • Møde med sparring og rådgivning

  • Profil- og motivanalyse  

  • Bolig 2 strategi som et ben i bosætningsstrategien

  • Inddragelsesproces ifm strategiudvikling
     

Bolig2udvikling.jpg

© 2019-2020 Plan Gruppen │ Lufthavnsvej 1 │ 6400 Sønderborg │ Selskabsoplysninger  │ Persondatapolitik │ Følg os på LinkedIn

Plangruppen.dk │ Borgersvar.dk │ Euroask.eu │ Telefon +45 42 64 00 41

  • LinkedIn
  • Twitter