top of page
Kontorudsigt
BORGERPANEL

Genvej til viden og dialog

Hvem vil I gerne i dialog med? Børnefamilier, unge, ældre, kulturinteresserede, sportsudøvere, husejere, cyklister, iværksættere eller pendlere? Vi skaber kontakt og brugbare indsigter.

Vi har siden 2003 udviklet og leveret online borgerpaneler der virker i praksis, til opbygning af viden og understøttelse af demokratiske processer, optimering af drift og udviklingsarbejde.

Vi leverer løsninger inklusive rekruttering, drift, kommunikation, undersøgelser, processer og bistand til brugermøder eller borgermøder. Vores erfaring med borgerpaneler er sat i system, så vi kan tilbyde markedets nok mest kompetente løsninger, der både giver træfsikre indsigter og rækker ud til borgere og brugere.

Borgerpaneler gør det nemmere at inddrage myndighedernes målgrupper i forskellige sammenhænge. Hvad enten det handler om kvalitetssikring af den daglig drift eller om pejlemærker til visioner for fremtiden. Gennem deltagerprofilering skaber vi kontakt til de relevante borgere og målgrupper, hvad enten målgruppen er bred eller meget specifik.
 
Med vores borgerpaneler får man en kontakt til flere end normalt, så udviklingsarbejdet kan inddrage et mere korrekt udsnit af målgruppen, og ikke kun de særligt interesserende. 

Gennem de metoder vi anvender, indsamles der ikke kun viden eller skabes en dialog, men der opbygges en relation, som giver kvalitet i beslutningsgrundlaget. Sammenlignet med forbigående inddragelse, møder eller online feedback, får man med vores metoder en mere repræsentativ deltagelse med mere pålidelige data. 

Fordele:

 • Repræsentativ

 • Relevante målgrupper

 • Kvalitet i data

 • Metodisk korrekt

Anvendelsesområder:

 • Tilfredshedsmålinger og evalueringer

 • Brugerundersøgelser generelt

 • Forundersøgelser til udviklingsarbejde

 • Visionsforberedende undersøgelser

 • Møder, rundbordssamtaler, workshops

 • Demokratiske processer

 • Brugerinddragelse

bottom of page