palais-3355338_1920.jpg

BYSTRATEGIER I DIALOG

CASE. SØNDERBORG KOMMUNE

Bystrategier i dialog med borgerne


Sønderborg Kommune har forberedt sig godt til samarbejdet med ni byer om at lave udviklingsstrategier. Flere byer har allerede fået udarbejdet deres planer, men som noget nyt startede samarbejdet i Augustenborg med en borgerpanelundersøgelse fra Plan Gruppen sammen med en åben workshop for lokale borgere, erhverv og foreninger sammen med politikere og kommunens medarbejdere.

300 fremmødte borgere og 15 politikere var i dialog om fremtiden for Augustenborg by. Med borgmesteren og de øvrige politikeres deltagelse på workshoppen blev borgermødet en god start på samarbejdet mellem borgerne i Augustenborg og kommunen om strategiplanen og den videre udvikling for byen.

 

Borgerpanelundersøgelsen gav viden om, hvad borgere i Augustenborg og i hele Sønderborg Kommune opfatter som Augustenborgs særlige kendetegn, og hvad borgerne i byen oplever som vigtigt for byens fremtidige udvikling.

 

Workshoppen satte indhold på fremtidens historier om byen. Politikere og fagfolk fra kommunen lyttede til deltagernes fortællinger om drømme for en positiv udvikling i hertugbyen, men også om, hvad byen allerede selv gør, eller hvad byen forventer at skulle samarbejde med kommunen om i årene fremover.​

Følg vores LinkedIn side, hvor vi skriver om byudvikling.