top of page
Plan Gruppen (16).jpg

BYPLANKOMPAS

Borgerundersøgelse til udvikling og planlægning af byer

Byplankompasset giver indsigt i en bys eller et områdes identitet, styrker, svagheder og fremtidspotentialer. Byplankompasset kan bruges i forbindelse med udvikling af byer og områder i spekteret fra planstrategi til handlingsplaner.

Når byer og områder skal udvikles og planlægges, er det klogt at inddrage bosiddende og brugere af byen. De kan fortælle om deres oplevelse af byen, deres brug af byens rum og om de udfordringer og muligheder de ser.


Undersøgelsen giver overblik og kan endvidere også bruges som grundlag for borgermøder og borgersamarbejde om udvikling og planlægning. Kan benyttes på en eller flere byer i kommunen, i den takt, der følger udviklings- og planlægningsarbejdet.

Analysen omfatter blandt andet:

Kendetegn

Styrker

Svagheder

Fokusområder

Kontakt os om kompas analyser

Lars Lindenberg

Lars Lindenberg

Direktør | +45 2044 4764

Lars arbejder med analyse for virksomheder, statslige organisationer og kommuner.

bottom of page