PLAN GRUPPEN: 31 BYMIDTER

CASE. REGION SYDDANMARK

 

Med få undtagelser er de syddanske bymidter dynamiske, attraktive og værd at besøge.

I en serie rapporter under overskriften "Syddanske byer - byer i bevægelse" beskriver Region Syddanmark de største syddanske byer. Plan Gruppen har sammen med JWH Arkitekter foretaget en omfattende faglig screening af bymidterne, med det formål at vurdere de enkelte bymidters identitet, deres attraktivitet og deres byliv.

 

Det overordnede indtryk er, at de syddanske bymidter med få undtagelser fremstår dynamiske, attraktive og værd at gå på opdagelse i. Deres bystrukturer, bebyggelsesmønstre og byrum er varierede og oplevelsesrige, og de repræsenterer forskellige identiteter og karakterer, miljøer og atmosfærer. Det samme gælder arkitekturen. Historiske gadefacader, enkeltbygværker og monumenter fremtræder langt de fleste steder velholdt og fungerer godt sammen med den byfornyende, nutidige infill. Bymidterne er ikke præget af fragmentering, men enkelte huller i randbebyggelsen kan forekomme - især i de mindre byer. De største udfordringer for bymidternes sammenhængende typologi og karakter er de såkaldte SLOAP-områder (space left over after planning). Områder, der opstår efter planindgreb og parkeringsudhulninger, ofte sammen med en kontekstufølsom skalaforøgelse af byrum og bebyggelse.

 

Bymidten som butiks- og erhvervsdynamo er de fleste steder intakt, dog med visse vanskeligheder i de mindre byer og i yderkanten af midten af de større byer, hvor tomme butikker og dårlig boligkvalitet forekommer. Nye caféer, isbutikker, gallerier og souvenirbutikker, beboerhuse, kulturhuse, turistinformationer erstatter mange steder butikker og småerhverv. De fastholder i nogen grad midtens urbanitet og skaber liv i gader og på torve, men kan ikke helt - og ikke hele året - aktivere midten. Der bliver investeret meget i bymidternes fysiske udvikling. Både i de mindre og i de større byer. Der er tale om mangfoldige aktiviteter og tiltag, fra forskønnelse af bymiljø, tilføjelse af boliger, erhverv eller kulturinstitutioner til radikale rekonstruktioner af 60-érnes gadegennembrud og parkeringsrydninger. De fleste steder sker indsatsen med stor omtanke for stedligheden. Belægning, beplantning og møblering sker dog nogle steder med en iver og ambition, der kan virke overvældende.

 

De største købstadsbyer er uden undtagelse i færd med at generobre adgangen til deres havne med skabelsen af blandet erhverv, boliger og rekreative områder. De fleste steder er der stadig udfordringer i de endnu udefinerede overgangszoner mellem by og havn, hvor gennemfartsvej og/eller bane danner barrierer mellem havn og by.

Følg vores LinkedIn side, hvor vi skriver om byudvikling.