BYFORNYELSE

Områdefornyelse og helhedsplaner

Områdefornyelse og helhedsplanlægning skaber nyt håb for fremtiden. Planerne viser vejen til bedre fysiske rammer og levevilkår i byområder og forener borgernes og kommunens kræfter omkring den lokale udvikling. Plan Gruppen bistår kommuner i den lovbestemte programudarbejdelse, der skal ske i samarbejde med lokale interessenter.

Plan Gruppen har stor erfaring inden for udvikling af lokalsamfund i såvel i almene boligområder, som område- og oplandsbyer. Plan Gruppen har samarbejdet med kommuner, ministerier og almene boligselskaber om en række udviklingsprægede fornyelser, med blandt andet udvikling af nye metoder for inddragelse og samarbejde med borgere.


  • Bistand til problemafklaring

  • Facilitering af borgersamarbejdet

  • Bistand til prioritering af indsatser

  • Udarbejdelse af byfornyelsesprogram

Byfornyelse