Byfornyelse

Områdefornyelse og helhedsplaner

Plan Gruppen bistår kommuner med udarbejdelsen af den lovbestemte programudarbejdelse for Områdefornyelse, der skal ske i samarbejde med lokale interessenter. Vi kan tilpasse os kommunens behov og indtage roller som procesleder, sparringspartner eller pennefører.


Plan Gruppen samarbejder med mange parter om udvikling af lokalsamfund i såvel i almene boligområder, som område- og oplandsbyer. Vi har samarbejdet med kommuner, ministerier og almene boligselskaber om en række udviklingsprægede fornyelser, med blandt andet udvikling af nye metoder til inddragelse og samarbejde med borgere.


Vi ser områdefornyelse og helhedsplanlægning som redskaber til at skabe nyt håb for fremtiden. Planerne viser vejen til bedre fysiske rammer og levevilkår i byområder og forener borgernes og kommunens kræfter omkring den lokale udvikling.

Bistand til problemafklaring og beslutningsgrundlag

  • Afklaring af forudsætninger – fysisk, socialt og kulturelt

  • Kortlægning af potentialer og udfordringer

  • Gennemførelse af borgersamarbejdet

  • Bistand til prioritering af udviklingsindsatser og investeringer

  • Udarbejdelse af byfornyelsesprogram

Byfornyelse