top of page
Perlegade_Gågaden_Sønderborg_0014-1200px.jpg

KORTLÆGNING AF BYERS VÆRDIER, UDFORDRINGER OG POTENTIALER

Plan Gruppen kortlægger bærende værdier og forudsætninger for udvikling i bydele og byer. Nye varige værdier bygger på eksisterende værdier, som byerne kan bringe i spil i nye sammenhænge - fysisk, sociale og kulturelle. Med enkle principper hjælper vores processer med at indkredse kernekvaliteter med udgangspunkt i den professionelle beskrivelse og borgernes viden.

  • Vi anvender metoder og værktøjer, der giver os mulighed for at lære aktørernes værdier at kende.

  • Vi skaffer os viden om lokale aktørers opfattelse af værdier

  • Vi tilrettelægger et samarbejde og en udviklingsproces, som tager udgangspunkt i disse værdier

  • Vi søger at afstemme værdierne, så de gradvist kan komme til udtryk i strategier og planer for udvikling


Formålet er at skabe robuste strategier og realistiske visioner, der knytter sig til den konkrete by eller lokalsamfund – til stedet og menneskerne, som lever en dagligdag der. Kortlægningen er omfattet af en vurdering og beskrivelse af de forandringsprocesser, udfordringer og udviklingspotentialer byerne står overfor.

KORTLÆGNING AF BYERS VÆRDIER, UDFORDRINGER OG POTENTIALER: Services
bottom of page