BRUGERWORKSHOP FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET

CASE. KØBENHAVNS UNIVERSITET

Copenhagen Plant Science Center

Forventningsafstemning var det dominerende formål, da 40 brugerrepræsentanter fra Det Biovidenskabelige Fakultet mødtes med vinderne af konkurrencen for Copenhagen Plant Science Center ved Københavns Universitet til en heldagsworkshop tilrettelagt og organiseret af Plan Gruppen.

Planlægningen af det nye hus ville blive udfordrende. Strenge krav til brug af huset som laboratorievirksomhed skulle forenes med et samtidigt ønske om at kabe et åbent og inspirerende forskningsmiljø med udadvendte aktiviteter. Det var nødvendigt at skabe fælles viden om brugergruppernes mange og særligt behov. Derfor gav workshoppen god tid til at diskutere konkurrencebesvarelsernes idégrundlag samt muligheder og barrierer i forbindelse med projektet. 

 

Åben dialog og fælles refleksion gav bygherre, brugere og rådgivere dybere indsigt i projektet og klarhed over hinandens forventninger både til projektet og til samarbejdet i projekterings- og gennemførelsesfasen. Desuden blev der skabt fælles forståelse for den omfattende proces, som parterne skulle være en del af i en langvarig byggeproces.

Følg vores LinkedIn side, hvor vi skriver om byudvikling.